Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--------лен - Намерени са 108 думи от търсенето
автокефален - автокефална, автокефално, мн. автокефални.Който е с независима църковна власт.
адвербиален - (лат. adverbialis по ad 'при' + verbum 'глагол')Грам. Който има качества на наречие.
антенатален - (нлат. antenatalis по лат. ante 'преди' + natalis 'рожден')Мед. Отнасящ се до състоянието преди раждането.
антиморален - (по анти- + морален)Книж. Противонравствен.
бисексуален - бисексуална, бисексуално, мн. бисексуални, прил.Двуполов; който се проявява и като мъж, и като жена в секса. Той е бисексуален. Би...
билатерален - (фр. bilateral по би-+ лат. lateralis 'който се отнася до страна')Книж. Двустранен.
взискателен - взискателна, взискателно, мн. взискателни, прил.Който има високи изисквания; придирчив, строг.// същ. взискателност, взискателност...
всмукателен - всмукателна, всмукателно, мн. всмукателни, прил.Който служи за всмукване на течности, вещества, въздух. Всмукателна тръба.
вертебрален - (фр. vertebral от нлат. vertebralis)Анат. Гръбначен.
диаметрален - диаметрална, диаметрално, мн. диаметрални, прил. 1. Който се отнася до диаметър. 2. Прен. Противоположен, в най-голяма сила различ...
допирателен - допирателна, допирателно, мн. допирателни, прил. Който се допира поне в една точка.
екстремален - екстремална, екстремално, мн. екстремални, прил. Екстремен.
емоционален - емоционална, емоционално, мн. емоционални, прил. 1. Който изразява емоция. Емоционална реакция. 2. Чувствителен. Емоционално дете....
завещателен - завещателна, завещателно, мн. завещателни, прил. Който се отнася до завещание или съдържа завещание. Завещателно писмо.
закалителен - закалителна, закалително, мн. закалителни, прил. Който е предназначен да закалява. Закалителни процедури.
заканителен - заканителна, заканително, мн. заканителни, прил. Който съдържа и/или изразява закана. Заканителен глас. Заканителен поглед.
залесителен - залесителна, залесително, мн. залесителни, прил. Който се отнася до залесяване. Залесителни работи.
занимателен - занимателна, занимателно, мн. занимателни, прил. Който увлича, интригува, забавлява. Занимателен разказ. Занимателен събеседник.
запалителен - запалителна, запалително, мн. запалителни, прил. 1. Който служи да запалва. Запалителни бомби. 2. Който се запалва много лесно. Ту...
заразителен - заразителна, заразително, мн. заразителни, прил. 1. Разг. Който може да се предаде чрез зараза. 2. Прен. Увличащ, разпространяващ ...
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: