Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------ий - Намерени са 11 думи от търсенето
алуминий - алуминият, алуминия.Химически елемент - сребристобял лек метал.// прил. алуминиев, алуминиева, алуминиево, мн. алуминиеви.
америций - (нлат. ameritium по собств. America 'Америка')Хим. Радиоактивен елемент от групата на актинидите, зн. Am, пор. н. 95, до...
германий - (нлат. germanium по собств. лат. Germania 'Германия')Химически елемент, зн. Ge, пор. н. 32 - крехък сивобял метал, близъ...
магнезий - магнезият, магнезия, само ед., м. Химически елемент — мек сребристобял метал, лек, гори с ярък бял цвят. // прил. магнезиев, магне...
патриций - патрицият, патриция, мн. патриции, м. 1. В древния Рим — благородник, аристократ. 2. Прен. Аристократичен човек, високопоставена л...
сценарий - сценарият, сценария, мн. сценарии, (два) сценария, м. 1. Спец. Литературен текст с подробно описание на действието, по който се пр...
хербарий - хербарият, хербария, мн. хербарии, (два) хербария, м. Сбирка от хербаризирани растения, предназначени за изучаване.
плутоний - плутоният, плутония, само ед., м. Радиоактивен химически елемент, получен по изкуствен начин и използван за производство на атомна...
герундий - и герундиум (лат. gerundium)Грам. Глаголно съществително име (в латински и английски език).
беркелий - (по собств. Berkeley - град в САЩ)Хим. Трансуранов радиоактивен химически елемент от групата на актинидите, зн. Bk, пор. н. 97.
критерий - мн. критерии, (два) критерия, м. Признак, въз основа на който се прави преценка на предмети, явления. По какви критерии се оценява...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: