Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------д - Намерени са 45 думи от търсенето
антипод - мн. антиподи, (два) антипода.Предмет, явление, лице, противоположно по свойства и качества на друг предмет, явление, лице.
аденоид - (по аден- + -оид)Мед. Болезнен израстък в носно-гърлената кухина - лимфатичен възел; трета сливица.// Прил. аденоиден.
андроид - (фр. androide от гр. androeides 'човекообразен')Техн. Автомат с човешки образ.// Прил. андроиден.
апатрид - (фр. apatride по а- + гр. patris, -idos 'отечество')Юр. Лице, което е изгубило граждански права в родината си и не е пол...
арахнид - (фр. arachnide по гр. arachne 'паяк' + -ид)Зоол. Паякообразно насекомо.
бигбанд - мн. бигбанди, (два) бигбанда.Голям инструментален състав (5 саксофона, 4 тромпета, 4 тромбона, пиано, китара и т.н.); голям банд.
водопад - мн. водопади, (два) водопада, м.Място, където поради разлика в нивата течаща вода пада от високо. Ниагарският водопад.
дармояд - мн. дармояди, м. Пренебр. Човек, който живее за чужда сметка, даром; готован.
заповед - мн. заповеди, ж. 1. Официално, устно или писмено назовано действие, което трябва да се изпълни непременно; разпореждане, нареждане...
възглед - мн. възгледи, (два) възгледа, м.Изградено становище, мнение; гледище, съждение. Научни възгледи.
зърнояд - мн. зърнояди, м. Дребно насекомо, което се храни със семена от зърнени растения.
лесовъд - мн. лесовъди, м. Специалист по лесовъдство.
овцевъд - мн. овцевъди, м. Овчар. // прил. овцевъдски, овцевъдска, овцевъдско, мн. овцевъдски.
полевъд - мн. полевъди, м. Остар. Човек, който отглежда житни растения.
буквояд - мн. буквояди.Буквоядец.
билборд - (англ. billboard)Широко табло за реклами на открито.
водород - само ед.Спец. Химически елемент — най-лекият и най-разпространеният в природата безцветен газ, съставна част на водата.// прил. во...
геноцид - само ед.Изтребване на цели групи хора по расови, религиозни или други мотиви.
изотзад - нареч. Разг. 1. Откъм задната страна. Мини изотзад, не пред къщата. 2. Отзад, зад нещо. На снимката надничаше изотзад.
изповед - изповедта, мн. изповеди, ж. 1. Разкриване и признаване на грехове пред духовно лице. 2. Разкриване на съкровени мисли и чувства пр...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: