Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----х - Намерени са 15 думи от търсенето
аллах - У мохамеданите - бог.
задух - само ед. 1. Голяма горещина, жега. Не се диша в този задух. 2. Спарен, застоял въздух. От стаята ме лъхна задух и тежка миризма.
замах - само ед. 1. Енергично.движение на обтегната ръка при удар, на гребло и под.; един мах. Съборих го е един замах. 2. Прен. Широта, р...
полъх - само ед. Леко движение на въздуха; полъхвам, повей. Топъл полъх.
свръх - предлог. За означаване на превишаване на норма; над, извън. Работя свръх силите си.
кожух - мн. кожуси, (два) кожута, м. 1. Палто от кожа с козината навътре. Кожухът ми много топли. 2. Прен. Разг. Кожа на тялото на животно...
метох - мн. метоси, (два) метоха, м. Малък манастир, разположен в населено място, който е клон от друг манастир или жилище за монаси.
монах - мн. монаси, м. Член на религиозна община, който дава обет за отказване от светския живот и приемане на аскетичен живот; калугер. /...
страх - страхът, страха, мн. страхове, (два) страха, м. Силно чувство на безпокойство, съпроводено понякога с треперене на тялото, предизв...
отдих - само ед. 1. Време за възстановяване от работа; кратка почивка. След кратък отдих продължиха работата си. 2. Свободен от служебни а...
евнух - мн. евнуси, м. Истор. В някои източни страни в миналото — скопен мъж, пазач на харем.
успех - мн. успехи, (два) успеха, м. 1. Постигане на цел; прогрес, сполука. Успех в бизнеса. Имам успех. Нямам успех в любовта. Успехи в к...
жених - мн. женихи, м. 1. Кандидат за женитба. 2. Младоженец.
тепих - мн. тепихи, (два) тепиха, м. Специално очертан и застлан терен за спортна борба.
силях - мн. силяхи, (два) силяха, м. Истор. Кожен пояс с прегради за поставяне на различни неща — нож, пищови, кремък и др.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: