Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----р - Намерени са 206 думи от търсенето
коняр - конярят, коняря, мн. коняри, м. Човек, който се грижи за коне и отглежда коне.
кофар - мн. кофари, (два) кофара, м. Катинар.
кошер - мн. кошери, (два) кошера, м. 1. Специален сандък или островърх кош, предназначен за жилище на семейство от пчели. 2. Прен. Семейст...
лозар - лозарят, лозаря, мн. лозари, м. 1. Човек, който отглежда лозе. 2. Човек, който има опит и може да отглежда лозе. Добър лозар. // п...
мажор - само ед. 1. Спец. Музикален строй, чиито устойчиви тонове образуват голямо три-звучие с бодро и весело звучене. 2. Прен. Тържестве...
майор - мн. майори, м. Офицерски чин между капитан и подполковник и лице с такъв чин. // прил. майорски, майорска, майорско, мн. майорски....
минор - само ед. Спец. Едно от ладовите наклонения, чийто акорд се състои от малка терца и е с тъжен напев.
мотор - мн. мотори, (два) мотора, м. 1. Двигател с вътрешно горене или електрически двигател. 2. Разг. Мотоциклет. // същ. умал. моторче, ...
мохер - само ед. 1. Вълна от ангорска коза. Блуза от мохер. 2. Плат от такава вълна. // прил. мохерен, мохерна, мохерно, мн. мохерни. Мо-х...
мочур - мн. мочури, (два) мочура, м. Влажно блатисто място, покрито с трева; тресавище.
набор - мн. набори, (два) набора, м. 1. Мъже, които са родени през една и съща година и отбиват заедно военната си служба. Набор 1970 годи...
напор - само ед. Натиск, налягане, напън. Под напора на тежестта му столът се счупи.
ножар - ножарят, ножаря, мн. ножари, м. Човек, който изработва ножове.
номер - мн. номера, (два) номера, м. 1. Поредно число на предмет, което означава мястото му в редица еднородни предмети. Апартамент номер ...
обзор - мн. обзори, (два) обзора, м.1. Преглед на обединени от обща тема явления. Политически обзор.2. Възможност за обхващане с поглед на...
овчар - овчарят, овчаря, мн. овчари, м. 1. Човек, който пасе овце. 2. Човек, който отглежда овце. // прил. овчаров, овчарова, овчарово, мн...
огняр - огнярят, огняря, мн. огняри, м. Работник, който поддържа огъня в локомотив, в парова централа и др. // прил. огнярски, огнярска, о...
олтар - мн. олтари, (два) олтара, м. 1. Източна част на православна църква, която е отделена с иконостас от общото помещение и където е ра...
ордер - мн. ордери, (два) ордера, м. Спец. Писмено предписание или документ за получаване на нещо след предварителното му заплащане. Касов...
катер - мн. катери, (два) катера, м. Малък кораб за къси разстояния. Спасителен катер. Военен катер.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: