Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----о-- - Намерени са 269 думи от търсенето
аксиома - мн. аксиоми, ж.1. Спец. Съждение, което се приема за вярно без доказателства и което е в основата на други доказателства.2. Прен. ...
алвеоли - алвеол.1. Крайните разширения на бронхите във вид на мехурчета.2. Вдлъбнатини на челюстните кости, в които са вместени корените на...
априори - нареч.Независимо от опита и практиката; предварително.
аденоид - (по аден- + -оид)Мед. Болезнен израстък в носно-гърлената кухина - лимфатичен възел; трета сливица.// Прил. аденоиден.
адипоза - (лат. adiposis по лат. adeps, adipis 'тлъстина, мас' + оза)Мед. Затлъстяване.// Прил. адипозен.
алтхорн - (нем. Althorn)Myз. Меден духов инструмент, заместващ валдхорна в малки или любителски оркестри.
аморозо - (ит. amoroso)Муз. Нежно, любовно, затрогващо.
анафора - (гр. anaphora)Литер. Стилистична фигура, при която дума или думи, звукове или синтактични форми се повтарят в началото на няколко ...
андроид - (фр. androide от гр. androeides 'човекообразен')Техн. Автомат с човешки образ.// Прил. андроиден.
анемона - (лат. anemone от гр. anemone)Бот. Тревисто растение от сем. лютикови с красиви ярки цветове; съсънка. Anemone Pulsatilla.- морска ...
анимозо - (ит. animoso по лат. anima 'душа')Муз. Живо, динамично.
апокопа - (фр. apocope от гр. ароhope 'отсичане, премахване')Грам. Изпускане на един или няколко звука в края на думата.
артроза - (нлат. arthrosis по гр. arthron 'става' + -оза)Мед. Хронично възпаление на ставите.
ацидоза - (нлат. acidosis по лат. acidus 'кисел' + -оза)Мед. Изобилие на киселини в тъкан или в кръвта (при диабет, гладуване и др...
бишкота - мн. бишкоти, ж.Вид шуплеста крехка бисквита с продълговата форма.
бърлога - мн. бърлоги.1. Леговище на диво животно.2. Прен. Разг. Пренебр. или ирон. Неугледно, неподредено жилище, квартира.
бакборт - (нидерл. bakboord)Мор. Лявата страна на кораб.
вариола - само ед. Спец.В медицината - едра шарка.
велможа - мн. велможи, м. Истор.1. Знатен и богат сановник. Царски велможи2. Пренебр. Големец, управленец с голяма власт, който се държи кат...
вискоза - само ед.1. Лепкаво течно вещество, получавано от дървена целулоза.2. Изкуствена коприна за подплата.// прил. вискозен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: