Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----к- - Намерени са 258 думи от търсенето
слюнка - мн. слюнки, ж. Точлива течност, отделяна от специални жлези, която се съдържа в устната кухина на хора и животни и служи при храно...
смазка - само ед. Вещество или смес, които се използват за смазване. Слагам смазка.
сметка - мн. сметки, ж. 1. Изчисление, пресмятане. Направих сметка — струва много скъпо. 2. Изразходена сума, обикн. в ресторант или за усл...
смешка - мн. смешки, ж. 1. Шега, смешна случка. Разказвам смешки. Правя смешки. 2. Нещо невероятно, измислица. Стига си ми разправял смешки...
снадка - мн. снадки, ж. 1. Парче, с което се снажда. 2. Мястото на снаждане.
спирка - мн. спирки, ж. 1. Специално определено място за спиране на автобус, трамвай и др. 2. Малка железопътна гара. 3. Разг. Спиране. Пра...
спойка - мн. спойки, ж. 1. Само ед. Спояване, свързване, съединяване на части. 2. Материал за съединяване, слепване. 3. Мястото на съединяв...
спявка - мн. спевки, ж. Репетиция на хор.
сричка - мн. срички, ж. Спец. Най-малкият произносителен звуков комплекс от думата, който се състои от една гласна със или без съгласни. //...
ставка - мн. ставки, ж. 1. В хазартните игри — сумата, която се залага. 2. Размер на заплащане, заплата за определено време. Дневна ставка....
стачка - мн. стачки, ж. Форма на икономическа и политическа борба, която се изразява в спиране на професионалната дейност, за да се изпълня...
стойка - мн. стойки, ж. 1. Положение на тялото на стоящ човек — с изправен корпус, изпънати крака и отпуснати ръце; стоеж. Стойката му е пр...
сценка - мн. сценки, ж. 1. Малка сцена. 2. Малко драматично произведение, което изобразява епизоди от живота.
треска - мн. трески, ж. 1. Болезнено състояние, симптом на заболяване, изразяващо се в студени тръпки, треперене, висока температура. Мори ...
тояжка - мн. тояжки, ж. Разг. Малка тояга.
тройка - мн. тройки, ж. 1. Цифрата на числото три. 2. Оценка в училище или във висше учебно заведение за задоволително усвояване на материа...
туника - мн. туники, ж. 1. Истор. В древния Рим — дълга риза с къси ръкави, която се е носила под тогата. 2. Вид танцов костюм. 3. Дълга бл...
уборка - мн. уборки, ж. Почистване, обикн. на обществен двор, събиране на дребни отпадъци. Учениците правят уборка на училищния двор.
увлека - увлечеш, мин. св. увлякох, мин. прич. увлякъл, св. — вж. увличам.
угарка - мн. угарки, ж. Краят на цигарата след изпушването и. Угасям угарката. Хвърлям угарката.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: