Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----и - Намерени са 77 думи от търсенето
адски - адска, адско, мн. адски.1. Който се отнася до ада; пъклен.2. Прен. Мъчителен, непоносим, ужасен.
алиби - само ед.Присъствие на друго място, от мястото на престъплението, което е доказателство за неучастие на заподозряното или обвиняемо...
анали - само мн.Исторически данни в хронологичен ред; летопис, хроника.
авари - (лат. avares от тюрк.)Ист. Изчезнало племе от тюркски произход, нападало Балканския п-в през VI в.//Прил. аварски.
акари - (лат. acarus от гр. akari 'червеи')Зоол. Разред микроскопични безгръбначни от класа паякообразни, често паразити.
амини - (фр. amines по нлат. am(monium) + -ин)Хим. Органични съединения, включващи аминогрупа (-NH2), свързана с въглеводороден oстатък.
бакии - бакия. Разг.1. Неизплатени, невърнати парични дългове.2. Изоставена, несвършена работа.
букаи - само мн.Окови, вериги за кон.
баски - (фр. Basque от лат. vasco)Народ, населяващ област в Пиренеите от френска и испанска страна, още преди идването на континента на ар...
данни - само мн. 1. Необходими за извод или решение сведения. По официални данни. 2. Свойства, качества, притежавани от някого, които позв...
зайчи - зайча, зайче, мн. зайчи, прил. Заешки. Зайчи стъпки. Зайча мас.
бъдни - неизм. Бъдни вечер. Вечерта срещу коледа.
вкъщи - нареч.У дома. Отивам вкъщи. Довечера ще бъда вкъщи.
вълчи - вълча, вълче и вълчо, мн. вълчи, прил.1. Който се отнася до вълк.2. Прен. Хищен, безогледен.
гърди - гърда, ж.1. Предната част от човешкото или животинското тяло от шията до корема.2. Гръдният кош с белите дробове и сърцето. Болки ...
дънки - само мн. Вид панталони от здрав и обикн. твърд памучен плат.
кънки - кънка, ж. 1. Метални приспособления за плъзгане по лед, прикрепени към специални обувки. Пързалям се с кънки. 2. Железни куки за и...
мъжки - мъжка, мъжко, мн. мъжки, прил. 1. Който не е женски, противоположен на женски. Мъжки пол. 2. Присъщ на мъж. Мъжка походка. 3. Пред...
първи - първа, първо, мн. първи, числ. Като прил. 1. Който е в началото, пред който няма друг по място, качества, положение, известност и ...
ръгби - само ед. Вид колективна спортна игра, подобна на футбола, но с яйцевидна топка, която може да се хваща и с ръце.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: