Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---я--н - Намерени са 13 думи от търсенето
болярин - мн. боляри.Истор. Благородник, който принадлежал към висшия слой на феодалната класа в България от IX до XIV век.// прил. болярски...
горянин - мн. горяни, м.1. Диал. Планинец.2. Истор. Разг. Лице от въоръженото съпротивително движение срещу комунистическата власт през 50-т...
обрязан - обрязана, обрязано, мн. обрязани, прил. 1. На който чрез рязане са отстранени краищата. Обрязани свински ребра. 2. Който е окастре...
наряден - нарядна, нарядно, мн. нарядни, прил. Остар. Който се получава по наряд.
разярен - разярена, разярено, мн. разярени, прил. 1. Който е обхванат от ярост. Разярен човек. 2. Който изразява ярост. Разярено лице. 3. Пр...
полярен - полярна, полярно, мн. полярни, прил. Който е свързан с полюс (в 1 знач.). Полярна зима. Полярен кръг. Полярна лисица. • Полярна зв...
понятен - понятна, понятно, мн. понятни, прил. 1. Който може да се разбере; разбираем. Понятно обяснение. 2. Който се знае; известен, ясен, ...
бекярин - мн. бекяри.Бекяр.
всеяден - всеядна, всеядно, мн. всеядни, прил.Обикн. за животно — който яде всякаква храна - и растителна, и месна. Всеядно животно.
изряден - изрядна, изрядно, мн. изрядни, прил. Който е безупречен, точен. Изряден е в служебните си задължения.
приятен - приятна, приятно, мн. приятни, прил. 1. Който доставя удоволствие. Приятен разговор. 2. Привлекателен, мил, симпатичен. Приятен чо...
селянин - мн. селяни, м. 1. Жител на село. 2. Пренсбр. Нецивилизован, некултурен човек.
мирянин - мн. миряни, м. Остар. Човек, който не е духовно лице; светски човек. // прил. мирянски, мирянска, мирянско, мн. мирянски. Мирянски...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: