Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---я- - Намерени са 51 думи от търсенето
воаяж - мн. воаяжи, (два) воаяжа, м.Пътуване, пътешествие.
валяк - мн. валяци, (два) валяка, м.1. Тежка самоходна машина за уплътняване на пръст и пътни настилки.2. Спец. Валц.
валям - валяш.1. Търкалям нещо сипкаво, правя да стане на топка или с обла форма. Валям кюфтета. Валям снежни топки.2. Диал. Тепам. Отивам...
дамят - само ед. Димят.
заряд - само ед. 1. Количеството взривно вещество в бомба или снаряд, необходимо за взривяване, както и количеството вещество, необходимо ...
брояч - мн. броячи, (два) брояча.Устройство за преброяване.// прил. броячен.
голям - голяма, голямо, мн. големи, прил.1. Значителен по размери, по сила. Голяма чанта. Голяма радост.2. Значителен по количество и брой...
двояк - двояка, двояко, мн. двояки, прил. 1. Който може да се прояви в две форми, в два вида. Двояко ударение. 2. Който има противоречив х...
злояд - злояда, злоядо, мн. злояди, прил. Който яде малко и не всяка храна. Злоядо дете.
коняк - мн. коняци, (два) коняка, м. 1. Само ед. Силна алкохолна напитка от винен дестилат. Конякът беше неговата слабост. 2. Разг. Вид ил...
коняр - конярят, коняря, мн. коняри, м. Човек, който се грижи за коне и отглежда коне.
крояч - мн. кроячи, м. Занаятчия, който крои и шие или който само крои дрехи.
моряк - мн. моряци, м. Лице, което служи във флота или на кораб. // същ. умал. моряче, мн. морячета, ср. // прил. моряшки, моряшка, моряшк...
огняр - огнярят, огняря, мн. огняри, м. Работник, който поддържа огъня в локомотив, в парова централа и др. // прил. огнярски, огнярска, о...
окаян - окаяна, окаяно, мн. окаяни, прил. Нещастен, злочест, беден. Окаян живот.//същ. окаяност, окаяността, ж.
калям - каляш, несв. 1. Какво/кого. Цапам с кал. 2. Прен. Разг. Кого/какво. Клеветя, злепоставям, позоря. Калям държавата. Калям честни хо...
кафяв - кафява, кафяво, мн. кафяви, прил. Който е с цвят на печени зърна кафе. Кафяво палто.
надям - надядеш, мин. св. надядох, мин. прич. надял, св. — вж. надяждам.
наряд - мн. наряди, (два) наряда, м. 1. Спец. Специална задача, изпълнявана от военнослужещи. Нощен наряд. 2. Група хора, която изпълнява ...
разям - разядеш, мин. св. разядох, мин. прич. разял, св. — вж. разяждам.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: