Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---р--- - Намерени са 317 думи от търсенето
накрещя - накрещиш, мин. св. накрещях, мин. прич. накрещял, св. - вж. накрещявам.
направя - направиш, мин. св. направих, мин. прич. направил, св. - вж. направям.
набруля - набрулиш, мин. св. набрулих, мин. прич. набрулил, св. — вж. набрулвам.
навредя - навредиш, мин. св. навредих, мин. прич. навредил, св. — вж. навреждам.
навреме - нареч. В нужния момент, в необходимия момент, в определения час. Тя дойде навреме.
награбя - награбиш, мин. св. награбих, мин. прич. награбил, св. — вж. награбвам.
награда - мн. награди, ж. Почетен знак, медал или предмет, даван за особени заслуги или от на благодарност. Правителствена награда. Получи п...
наградя - наградиш, мин. св. наградих, мин. прич. наградил, св. — вж. награждавам.
нагреба - нагребеш, мин. св. нагребах, мин. прич. нагребал, св. — вж. нагребвам.
нагрубя - нагрубиш, мин. св. нагрубих, мин. прич. нагрубил, св. -— вж. нагрубявам.
надращя - надращиш и надращеш, мин. св. надращих и надрасках, мин. прич. надращил и надраскал, св. Надраскам.
накривя - накривиш, мин. св. накривих, мин. прич. накривил, св. — вж. накривявам.
намразя - намразиш, мин. св. намразих, мин, прич. намразил, се. — вж. намразвам.
направа - само ед. 1. Работа, изделие. Оригинална направа. 2. Начин на направяне, изработка.
напраша - напращиш, мин. св. напраших, мин. прич. напрашил, св. — вж. напрашвам.
напращя - напращиш, мин. св. напращях, мин. прич. напращял, св. — вж. напращявам.
напреда - напредеш, мин. св. напредох, мин. прич. напрел, св. — вж. напридам.
напреки - и напряко нареч. 1. По посока на ширината, а не по дължината, или по посока на диагонала. Легнал напреки на леглото. 2. По най-къс...
насреща - нареч. 1. В срещуположната страна или посока. Стоеше насреща ми усмихната. 2. Против. Ще излязат насреща му заедно. • Аз съм насре...
натрапя - натрапиш, мин. св. натрапих, мин. прич. натрапил, св. — вж. натрапвам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: