Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---в---- - Намерени са 199 думи от търсенето
атавизъм - мн. атавизми.Поява на белег в организма на човек,животно или растение, който е съществувал или е бил свойствен на техните древни п...
аривизъм - (фр. arrivisme по arriver 'успявам')Книж. Силна амбиция.
бонвиван - мн. бонвивани.Човек, който живее весело, безгрижно и обича събиранията, гуляите.
буквален - буквална, буквално, мн. буквални.Който е дословен, точен, идентичен на оригинала. Буквален превод.// нареч. буквално.
варварин - мн. варвари.1. Истор. У древните гърци и римляни - пренебрежително название на всеки чужденец.2. Прен. Див, жесток, изостанал, нец...
вковавам - вковаваш, несв. и вкова, св.; какво.1. Вкарвам с чукане.2. Прен. Насочвам поглед, втренчвам се.
възвание - мн. възвания, ср.Призив, обръщение към обществото; апел, прокламация.
възвърна - възвърнеш, мин. св. възвърнах, мин. прич. възвърнал, св.— вж. възвръщам.
валвация - (нем. Valvation по лат. valeo 'имам стойност')Фин. Определяне стойността на чужда монета спрямо националната парична еди...
главатар - главатарят, главатаря, мн. главатари, м.1. Остар. Водач, предводител, вожд.2. Пренебр. Водач, подбудител на престъпна група или на...
главница - мн. главници, ж.Спец. В банковото дело — основен паричен влог, без лихвите; капитал.
главобол - неизм.Главоболие (в 1 знач.).
главорез - мн. главорези, м.Жесток убиец, палач.
главявам - главяваш, несв. и главя, св.; кого, за какво/за какъв.Разг. Наемам за работа, обикн. временна. Ще ги главим за помагачи през лятот...
готвачка - мн. готвачки, ж.Жена готвач.
гравирам - гравираш, несв. и св.; какво.Правя гравировка.// същ. гравиране, ср
дневален - дневална, дневално, мн. дневални, прил 1. В армия, затвор и др. — който дава дневен наряд в помощ на друг дежурен за поддържане на...
елеватор - мн. елеватори, (два) елеватора, м. Съоръжение за вертикално пренасяне на насипни материали, което се състои от лента с кофички. //...
жетварка - мн. жетварки, ж. Жътварка.
жътварка - мн. жътварки, ж. Жена, която жъне.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: