Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---а-и - Намерени са 17 думи от търсенето
авоари - само мн. Налична парична сума по сметка на вложителя в банка или друго кредитно учреждение.
алиани - (тур. alevi 'последователи на Али, зетя на Мохамед')Рел. Етнорелигиозна общност, възникнала през VII в. с разцеплението ...
алкали - (фр. alcali от ар. alqaly 'сода')Хим. Основи на алкалните метали: натрий, калий, литий, рубидий и цезий.// Същ. алкализа...
алпари - (ит. al pari 'по равно') Фин.1. Пълно съответствие на номиналната стойност на книжните пари с металическата (златната, с...
винаги - нареч.1. Всеки път. Винаги ставам.2. По всяко време; всякога. Винаги съм за разходка.3. Постоянно, неизменно. Винаги си купува най...
гамаши - само мн.Истор. Връхни платнени обвивки на краката от обувките до коленете.
дебати - само мн. Продължително обсъждане на въпрос; прения, разисквания. Парламентарни дебати. Бурни дебати.
дисаги - само мн. Скачени в горния си край две торби, които се премятат през рамо или върху седло на впрегнато животно. • Като агне в дисаг...
добави - добавиш, мин. св. добавих, мин. прич. добавил, св. — вж. добавям.
заради - предлог. 1. По причина на, поради. Не дойдох заради лошото време. 2. За означаване в чия полза или по чия вина се извършва действи...
надали - нареч. Едва ли, вероятно не, не вярвам да. Късно е вече, надали ще дойде.
пасати - само мн. Сух вятър с постоянна посока, който духа в тропиците.
поради - предлог. За означаване на причина; по причина на, заради. Поради глупост не учих.
сафари - мн. сафарита, ср. 1. Ловна експедиция за диви животни в резервати в Източна Азия или в Централна Африка. Ходя на сафари. Организир...
цунами - само ед. Гигантска вълна, която възниква вследствие на земетресения, избухване на вулкан и др. и нанася огромни щети.
чорапи - чорап, м. Част от облеклото — изделие, което се обува върху краката. Дълги чорапи. Бели къси чорапи. Копринени чорапи. // същ. ума...
януари - неизм. Първият месец от календарната година. // прил. януарски, януарска, януарско, мн. януарски. Януарски студ.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: