Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--т--- - Намерени са 181 думи от търсенето
житиен - житийна, житийно, мн. житийни, прил. Който е свързан с житие (в 1 знач.). Житийна литература.
интер- - Първа съставна част на сложни думи със значение: 1. Между, заедно, напр. интермедия, интерпарламентарен, интерференция и др. 2. Ин...
летище - мн. летища, ср. Комплекс от специално подготвено равно място, съоръжения и уредби за излитане и кацане, поддържане и съхраняване н...
летлив - летлива, летливо, мн. летливи, прил. Който лесно се изпарява или излита. Летлива течност. Летлив газ. // същ. летливост, летливост...
лютиче - мн. лютичета, ср. Растение с жълти цветчета, плевел.
петинг - само ед. Сексуално общуване без осъществяване на полов акт.
петлян - петляна, петляно, мн. петляни, прил. • Петляно време. Времето след полунощ, когато пеят петлите.
петмез - само ед. Гъстосварен сок от грозде, захарно цвекло или захарна тръстика, тиква и друг плод; рачел.
питеен - питейна, питейно, мн. питейни, прил. Който е за пиене. Питейна вода. • Питейно заведение. Заведение, в което се сервират спиртни н...
ситнеж - само ед. Разг. Множество от ситни предмети или лица; дребосък. Ситнежът тръгва на училище.
фитнес - само ед. Бодрост, поддържане на добра форма. • Фитнесцентър/фитнесзала. Център/зала за поддържане на добрата форма чрез физически ...
хитрея - хитрееш, мин. св. хитрях, мин. прич. хитрял, несв. Разг. Проявявам хитрост, лукавство. Всеки хитрее и работата стои несвършена. - ...
хитрец - мн. хитреци, м. Хитър човек; шмекер, дявол.
четене - мн. четения, ср. 1. Само ед. Учебен предмет в началните класове за получаване на първи умения да се чете. Учим четене и писане. 2....
четник - мн. четници, м. Участник в чета. // прил. четнически.
ястреб - мн. ястреби, (два) ястреба, м. Граблива птица с тъмносиви пера по гърба, къс клюн и остри дълги нокти. // прил. ястребов, ястребов...
битник - мн. битници, м.Истор. Представител на младежко движение в САЩ и Западна Европа от 50-те години на XX век, което изразява протеста ...
изтрия - изтриеш, мин. св. изтрих, мин. прич. изтрил, св. — вж. изтривам.
митинг - мн. митинги, (два) митинга, м. Масово събрание за обсъждане на политически или други въпроси, които вълнуват обществото и са свърз...
ритлив - ритлива, ритливо, мн. ритливи, прил. За животно — който има навика да рита.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: