Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--т--- - Намерени са 181 думи от търсенето
охтика - само ед. Разг. Белодробна туберколоза.
патока - само ед. и патоки само мн. Слаба ракия с възкисел вкус, която се получава в края на дестилацията.
потуша - потушиш, мин. св. потуших, мин. прич. потушил, св. - вж. потушавам.
патент - мн. патенти, (два) патента, м. 1. Документ, който дава права на изобретателя над изобретението му. 2. Свидетелство, което позволяв...
патина - само ед. 1. Окислително покритие, което се образува върху медни и бронзови изделия. 2. Прен. Натрупване, наслояване.
патица - мн. патици, ж. Водоплаваща птица с широка човка, къса шия и плавателна ципа на краката. Дива патица.
патрон - само ед. Лице, на чието име са наречени някоя организация или учебно заведение. // прил. патронен, патронна, патронно, мн. патронн...
патрул - мн. патрули, (два) патрула, м. Въоръжена група за охрана или проверка. // прил. патрулен, патрулна, патрулно, мн. патрулни. Патрул...
петало - мн. петала, ср. Подкова. • Хвърлил петалата. Умрял.
петима - числ. Пет лица, от които поне едно от мъжки пол. Петима братя. • За петима. Както могат петима. Работя за петима.
петица - мн. петици, ж. 1. Цифрата на числото пет. 2. Оценка много добър в образованието. 3. Разг. Превозно средството с номер 5. Чакам пет...
петура - мн. петури, ж. 1. Спец. Широка част от лист на растение. 2. Тънко разточен лист тесто; кора.
потаен - потайна, потайно, мн. потайни, прил. 1. Който е скрит, не се вижда. Потайна доба. 2. Който крие нещо, не споделя. Потаен човек.
потека - потечеш, мин. св. потекох, мин. прич. потекъл, св. — вж. потичам.
ратник - мн. ратници, м. 1. Поборник, деятел. Ратник на справедливост. 2. Остар. Воин, боец.
ретина - само ед. Спец. Гъсто мрежесто разклонение на очния нерв, чрез което се възприемат образите.
ритвам - ритваш, несв. и ритна, св. Ритам еднократно или поединично. // същ. ритване, ср.
ритуал - мн. ритуали, (два) ритуала, м. Определена последователност при извършване на обредни действия, както и самите действия; церемония,...
рутина - само ед. 1. Опитност, обиграност. Добих рутина. 2. Шаблон, консерватизъм, догматичност. // прил. рутинен, рутинна, рутинно, мн. ру...
сатира - мн. сатири, ж. 1. Разобличаваща ирония. 2. Спец. Вид литературно произведение, което бичува грозното в живота и у човека, като зао...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: