Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--с--------- - Намерени са 74 думи от търсенето
космонавтика - само ед. Теория и практика на космическите полети. Развита космонавтика. Напреднала космонавтика.
космополитен - космополитна, космополитно, мн. космополитни, прил. 1. Който се отнася до космополит. Космополитен стил на живот. 2. В който има х...
ласкателство - мн. ласкателства, ср. Думи, постъпки, които ласкаят. Сипя ласкателства.
лесничейство - мн. лесничейства, ср. 1. Учреждение, което се грижи за запазването и използването на горите в определен район. Работя в лесничейст...
мюсюлманство - само ед. Мохамеданство.
мисионерство - само ед. Занятие на мисионер.
мистификатор - мн. мистификатори, м. Лице, което извършва мистификация. // прил. мистификаторски, мистификаторска, мистификаторско, мн. мистифика...
насекомояден - насекомоядна, насекомоядно, мн. насекомоядни, прил. Който се храни с насекоми.
обсерватория - мн. обсерватории, ж. 1. Сграда за наблюдение и изследване на небесните тела. 2. Научно учреждение, в което се извършват такива изс...
оксиженистка - мн. оксиженистки, ж. Жена оксиженист.
инструктирам - инструктираш, несв. и св.; кого. Давам указания за извършване на някаква работа. Инструктирам работниците за управление на новите ...
мистификация - мн. мистификации, ж. Преднамерена измама или заблуда с користни цели или за шега. Литературна мистификация.
мистифицирам - мистифицираш, несв. и св.; какво. Правя мистификация.
наслушвам се - наслушваш се, несв. и наслушам се, св.; на какво. Слушам до пълно насищане. Наслушах се на хубава музика.
насапунисвам - насапунисваш, несв. и насапунисам, св.; какво/кого. Покривам, натривам със сапун. Насапунисах ръцете си.
насвяткам се - насвяткаш се, св. — вж. насвятквам се.
наседявам се - наседяваш се, несв. и наседя се, св. Седя до пълно насищане, колкото искам.
наскитвам се - наскитваш се, несв. и наскитам се, св. Скитам до пълно насищане, колкото искам.
настрелям се - настреляш се, св. Стрелям до пълно насищане, колкото искам.
несправедлив - несправедлива, несправедливо, мн. несправедливи, прил. Който не е справедлив. Несправедливо наказание.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: