Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--с-------- - Намерени са 139 думи от търсенето
абсолвентка - мн. абсолвентки.Жена абсолвент.
акселерация - мн. акселерации.Ранно развитие, ускорено израстване на деца и юноши.
абсентеизъм - (фр. absenteisme по absent от лат. absens, -ends 'отсъстващ')Книж. Редовно отсъствие от задължителни заседания, събрания...
абсолютизъм - (фр. absolutisme по лат. absolutus 'безусловен')Полит. Държавен строй с неограничена еднолична върховна пласт.- просвете...
абстиненция - (лат. abstinentia)1. Книж. Въздържане.2. Мед. Особено състояние при алкохолици и наркомани вследствие на рязко отказване от алкохо...
абстрахирам - (нем. abstrahieren по лат. abstraho 'отвличам, откъсвам')Филос. Отделям съществените признаци от несъществените; извлича...
аускултация - (лат. auscultatio 'слушане')Преслушване на болен за откриване на болест.// Гл. аускултирам.
баснословен - баснословна, баснословно, мн. баснословни.Необичайно голям, изключителен.
бисексуален - бисексуална, бисексуално, мн. бисексуални, прил.Двуполов; който се проявява и като мъж, и като жена в секса. Той е бисексуален. Би...
баскларинет - (нем. Basklarinette)Муз. Басова разновидност на кларинета.
басма-тютюн - (по тур. basma 'басма' + tutun 'тютюн')Бот. Дребнолистен ароматен тютюн.
басфлигорна - (нем. Bassflugelhorn)Муз. Меден духов инструмент от типа на бюгелхорните.
вестникарка - мн. вестникарки, ж.Жена вестникар.
вестявам се - вестяваш се, вестя се.Идвам, явявам се за малко; мярвам се. Вестява се от време на време и пак изчезва за цели месеци.
високопарен - високопарна, високопарно, мн. високопарни, прил.Тържествено-надут, а безсъдържателен. Високопарна реч.// нареч. високопарно. Заявя...
гастролирам - гастролираш, несв. и св.На гастрол съм.
гастрономия - само ед.Готварското изкуство.
господствам - господстваш, несв.1. Господарствам.2. Прен. Доминирам, преобладавам, налагам се. В науката господства мнението.
гостилничар - гостилничарят, гостилничаря, мн. гостилничари, м.Съдържател на гостилница.// прил. гостилничарски, гостилничарска, гостилничарско,...
дискомузика - само ед. Популярен музикален стил, който се характеризира с леснозапомня-ща се мелодия, удобна за танцуване поради ритмиката си.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: