Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--р--- - Намерени са 475 думи от търсенето
шурвам - шурваш, несв. и шурна, св. Започвам да шуртя; руквам, бликвам, протичам. // същ. шурване.
щурвал - мн. щурвали, (два) щурвала, м. Спец. Колело с ръкохватки по периферията, с което се управлява кораб, самолет и др.
щурман - мн. щурмани, м. 1.Специалист водач на кораб. 2.Специалист по управление на самолет.
отредя - отредиш, мин. св. отредих, мин. прич. отредил, св. — вж. отреждам.
отроня - отрониш, мин. св. отроних, мин. прич. отронил, св. — вж. отронвам.
перило - мн. перила, ср. Невисока ограда на балкон, стълба и др.; парапет.
период - мн. периоди, (два) периода, м. 1. Промеждутък от време, в който се извършва нещо. Инкубационен период на заболяване. 2. Спец. В ма...
перлон - само ед. Синтетично текстилно влакно и произведените от него тъкани.
порест - пореста, поресто, мн. порести, прил. Който има пори.
порно- - Първа съставна част на сложни думи, която означава порнографски, напр. порнофилм, порносписание, порнороман и др.
поробя - поробиш, мин. св. поробих, мин. прич. поробил, св. — вж. поробвам.
породя - породиш, мин. св. породих, мин. прич. породил, св. — вж. пораждам.
пороен - поройна, поройно, мн. поройни, прил. Който е като порой; буен, проливен. Поройна река. Поройни дъждове.
пороня - порониш, мин. св. пороних, мин. прич. поронил, св. — вж. поронвам.
портик - мн. портици, (два) портика, м. Спец. Колонада пред входа на сграда.
порутя - порутиш, мин. св. порутих, мин. прич. порутил, св. — вж. порутвам.
порфир - само ед. Твърд тъмночервен минерал, употребяван в строителството.
порция - мн. порции, ж. 1. Определено количество от едно ястие, което се полага на един човек. Порция риба. 2. Доза. Порция хероин.
спрямо - предлог По отношение на/към; към. Не проявява никакво снизхождение спрямо слабите ученици.
сортов - сортова, сортово, мн. сортови, прил. Който е от добър сорт; висококачествен. Сортови семена.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: