Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--пи- - Намерени са 18 думи от търсенето
ампир - Архитектурен стил, възникнал в Франция през ХVIII -началото на XIX век, който подражава на антични образци.
аспид - (по гр. aspis, -idos)Геол. Вид скала, от която се получават плочи за покриви, за писане и др.
запия - запиеш, мин. св. запих, мин. прич. запил, св. - вж. запивам.
запис - мн. записи, (два) записа, м. 1. Писмено предаден текст на песен, приказка, разговор и под. Студенти правят записи на песни по села...
допир - само ед. 1. Пряк физически контакт с пръсти или с тяло; докосване, допиране. Страхувам се от допир с него. 2. Прен. Пряка връзка, ...
копие - мн. копия, ср. 1. Истор. Вид оръжие от метал — дълга пръчка с остър връх. Пробождам е копие. 2. Спортен уред — дълга пръчка с остъ...
капия - мн. капии, ж. 1. Остар. Врата или прозорец, отвор на сграда. 2. Остар. Учреждение. 3. Остар. Калъф за нож или кама; ножница. 4. Са...
напия - напиеш, мин. св. напих, мин. прич. напил, св. — вж. напивам.
тапир - мн. тапири, (два) тапира, м. 1. Нечифтокопитен едър бозайник, чиято горна устна заедно с носа образува малъкхобот. 2. Прен. Разг. ...
тапия - мн. тапии, ж. 1. Остар. Нотариален акт. 2. Прен. Разг. Документ. Показах му тапията. Веднъж да взема тапията!
отпия - отпиеш, мин. св. отпих, мин. прич. отпил, св. — вж. отпивам.
попия - попиеш, мин. св. попих, мин. прич. попил, св. — вж. попивам.
пепит - само ед. 1. Десен на плат с дребни квадратчета или ромбчета в два цвята. 2. Плат с такъв десен. // прил. пепитен, пепитена, пепите...
сепия - мн. сепии, ж. 1. Морско мекотело, което при опасност изхвърля кафяво вещество. 2. Спец. Боя с кафяв цвят, получена от това животно...
тепих - мн. тепихи, (два) тепиха, м. Специално очертан и застлан терен за спортна борба.
изпит - мн. изпити, (два) изпита, м. Проверка и оценка на знания върху определен предмет. Изпит по математика. Писмен изпит. Устен изпит. ...
изпия - изпиеш, мин. св. изпих, мин. прич. изпил, св. — вж. изпивам.
яспис - мн. ясписи, (два) ясписа, м. Кремъчна скала с различно оцветяване, която се използва за декорация и в бижутерията.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: