Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--н-с - Намерени са 12 думи от търсенето
бонус - (англ. bonus по лат. bonus 'добър') Търг.1. Допълнително възнаграждение.2. Допълнителна отстъпка.
донос - мн. доноси, (два) доноса, м. Донесение (обикн. анонимно) до висшестоящите с цел да се навреди на някого.
етнос - мн. етноси, (два) етноса, м. Народ, народност, племе. // прил. етнически, етническа, етническо, мн. етнически. Етническа група. Ет...
износ - само ед. Изнасяне на стоки за търговия в друга страна; експорт. Правя износ. Стоки за износ.
конус - мн. конуси, (два) конуса, м. 1. Спец. В математиката — геометрично тяло с надлъжно сечение равнобедрен триъгълник. 2. Всяко тяло и...
нанос - мн. наноси, (два) наноса, м. Това, което е довлечено от река, от течаща вода или от вятър. Тинести наноси.
понос - само ед. Варено жито, сладкиши, вино и др., които се раздават на гробищата за помен.
тонус - само ед. 1. Постоянно слабо съкращение на мускул, което не зависи от волята. 2. Напрежението, което обуславя дееспособността на ор...
минус - мн. минуси, (два) минуса, м. 1. Тире (—) в математиката, което означава изваждане или отрицателна величина. Температурата е минус ...
синус - мн. синуси, (два) синуса, м. Обикн. мн. Изпълнена с въздух кухина в черепните кости. // прил. синусен, синусна, синусно, мн. синус...
пенис - мн. пениси, (два) пениса, м. Спец. Мъжки полов орган.
тенис - само ед. Вид спорт, при който двама състезатели или две двойки състезатели си подават топчица през мрежа с помощта на ракета по сп...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: