Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--е-- - Намерени са 173 думи от търсенето
авеню - мн. авенюта. Широка улица с дървета или сгради от двете страни; булевард.
агент - мн. агенти.1. Предстваител на учреждение, фирма и др., който изпълнява служебни поръчки и действа от името на своята организация.2...
адепт - мн. адепти.Привърженик, последовател на някакво учение.
алест - алеста, алесто, мн. алести.За кон - който е червеникав, възчервен.
амеба - мн. амеби.Най-простото едноклетъчно животно с променлива форма на тялото.
анекс - мн. анекси, (два) анекса.Допълнение, добавка, приложение.
ареал - мн. ареали, (два) ареала.Област, в чиито граници са разпространени определени видове растения, животни, езикови явления.
арена - мн. арени.1. Кръгла площадка в средата на цирк, където се изпълнява програмата.2. Прен. Област и място на дейност и изява; поприще...
арест - мн. арести, (два) ареста.1. Задържане на лице под стража.2. Помещение, в което държат под стража.
афект - мн. афекти, (два ) афекта.Емоционално състояние на силна възбуда, при което човек не може да контролира постъпките си.
афера - мн. афери.Съмнителна или непочтена проява в търговията или политиката с широк отзвук в обществото.
аден- - (гр. aden 'жлеза')Първа съставна част на сложни научни термини със значение 'жлеза'.
апекс - (лат. apex 'връх')1. Книж. Връхна точка.2. Астрон. Точката от небесната сфера, към която е насочено в даден момент движе...
бреза - мн. брези.Широколистно дърво с бяла кора и сърцевидни листа.// прил. брезов.
внеса - внесеш, мин. св. внесох, мин. прич. внесгй св.— вж. внасям.
взема - вземеш, мин. св. взех, мин. прич. взел, св.— вж. вземам.
влека - влечеш, мин. св. влякох, мин. прич. влякъл.1. Какво/кого. Влача (в 1, 2, 3 и 4 знач.).2.Увличам, привличам. Влече ме математиката....
вреда - мн. вреди, ж. Ущърб, щета. Причинявам вреда. Нанасям вреда.// прил. вреден, вредна, вредно, мн. вредни. Вреден гризач. Това вредно...
врежа - врежеш, мин. св. врязах, мин. прич. врязал, св.— вж. врязвам.
вчера - нареч.1. В деня преди днес.2. Разг. Неотдавна. До вчера ходеше прав под масата, сега много знаеш!
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: