Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

--а-------- - Намерени са 103 думи от търсенето
авантюризъм - само ед.Склонност към авантюри.
анатемосвам - анатемосваш.1. Налагам анатема (в 1 знач.).2. Разг. Проклинам, кълна.
анахронизъм - мн. анахронизми.Нещо, което не съответства на времето си; отживелица. // прил. анахроничен.
анабаптизъм - (нем. Anabaptismus по гр. anabaptismos 'второ кръщение' + -изъм)Ист. Социално-религиозно движение, произлязло от протест...
анаеробиоза - (фp.anaerobiose по гр. an 'без' + aer 'въздух' + bios 'живот' + -оза)Биол. Живот без свободен кислор...
анафродизия - (фр. anaphrodisie, нем. anaphrodisie от гр. anaphrodisia по ан- + гр. Aphrodite 'Афродита')Книж. Липса на полова възбуди...
арахнология - (по гр. arachne 'паяк' + -логия)Зоол. Дял от зоологията, изучаващ паяците и паякообразните.
благоговеен - благоговейна, благоговейно, мн. благоговейни, прил.Който е изпълнен с благоговение.// нареч. благоговейно. Благоговейно мълчи.
благодеяние - мн. благодеяния.Добро дело.
благородник - мн. благородници, м.Лице от аристократически произход.// прил. благороднически, благородническа, благородническо, мн. благородниче...
благославям - благославяш, несв. и благословя.1. Спец. От духовно лице — произнасям молитвени слова за благополучие, щастие, успех, които се при...
благословен - благословена, благословено, мн. благословени, прил.1. Който е осветен чрез молитва.2. Прен. Който е достоен за похвала и благодарн...
благословия - мн. благословии, ж.1. Спец. Молитвени слова за благополучие, щастие, успех, придружени с кръстен знак.2. Пожелание за благополучие...
благотворен - благотворна, благотворно, мн. благотворни, прил.Кой го оказва добро въздействие, който влияе добре. Благотворно влияние.
благоустроя - благоустроиш, мин. св. благоустроих, мин. прич. благоустроил, св.— вж. благоустроявам.
благочестив - благочестива, благочестиво, мн. благочестиви, прил.Който живее и постъпва според изискванията на християнския морал. Благочестива ...
блаженствам - блаженстваш, несв.Намирам се в блаженство, изпитвам блаженство.
бланшировка - само ед.Спец. Обработка на плодове, зеленчуци и други хранителни продукти с гореша вода или пара.
братовчедка - мн. братовчедки.Дъщеря на брат или сестра по отношение на децата на останалите братя и сестри.
брахиозавър - (нлат. brachyosaurus)Палеонт. Изкопаемо земноводно животно от мезозоя, дълго до 24 м.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: