Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-у----а- - Намерени са 23 думи от търсенето
будалкам - будалкаш.Разг. Залъгвам, заблуждавам; правя на будала.- будалкам се. Подигравам се, като залъгвам, заблуждавам.
буйствам - буйстваш.Проявявам буйство.
буксувам - буксуваш.За колелата на превозно средство - въртя се на едно място, приплъзвам се и не мога да тръгна напред.
бунтувам - бунтуваш.Подбуждам, подстрекавам към бунт.— бунтувам се.1. Вдигам се на бунт.2. Протестирам, негодувам, недоволствам.
дублирам - дублираш, несв. и св. 1. Спец. Подготвям роля в театрална постановка като резерв за заместване на основния изпълнител при нужда. 2...
дубликат - мн. дубликати, (два) дубликата, м. Втори екземпляр от документ, издаден в един екземпляр, който замества оригинала при нужда. Дубл...
курдисам - курдисаш, св. — вж. курдисвам.
мускетар - мускетарят, мускетаря, мн. мускетари, м. Истор. 1. Средновековен войник, въоръжен с мускет. 2. Френски войник от дворянски произхо...
мустакат - мустаката, мустакато, мн. мустакати, прил. 1. Който има мустаци. Мустакат мъж. Мустакат сом. 2. Прен. Разг. Възрастен, голям. Имам...
мухлясам - мухлясаш, св. — вж. мухлясвам.
нумизмат - мн. нумизмати, м. Човек, който се занимава с нумизматика.
пулпирам - пулпираш, несв. и св. Правя плодове на пулп.
пулсирам - пулсираш, несв. и се. 1. За сърце, артерия — бия, туптя. 2. Прен. Излъчвам, съществувам, има ме. Пулсира живот.
пунтирам - пунтираш, несв. и св.; кого. Имитирам, подражавам с цел да предизвикам смях.
пустосам - пустосаш, св. — вж. пустосвам.
рудничар - рудничарят, рудничаря, мн. рудничари, м. Човек, който работи в рудник; миньор. // прил. рудничарски, рудничарска, рудничарско, мн....
суфлирам - суфлираш, несв. и св.; на кого. 1. Подсказвам на артистите репликите им от текста по време на представление. 2. Прен. Подсказвам.
субстрат - само ед. Спец. 1. Във философията — общата основа на многообразните явления. 2. В езикознанието — езикът на асимилираното местно н...
сурвакам - сурвакаш, несв.; кого. 1. Удрям леко със сурвакница за здраве и пожелавам нещо. 2. Прен. Ирон. Бия.
сурвакар - сурвакарят, сурвакаря, мн. сурвакари, м. Млад мъж, който на Нова година ходи да сурвака.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: