Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-с---- - Намерени са 65 думи от търсенето
асорти - Който се отнася до подбрани по вид и качество еднородни предмети.
аспект - мн. аспекти, (два) аспекта.1. Гледна точка.2. Изглед на нещата и явленията.
асфалт - само ед.1. Черна минерална смола, която се употребява в строителството.2. Пътна настилка от тази смола, смесена с пясък и чакъл; а...
аскеза - (гр. askesis 'упражнение')Книж. Отшелничество, подвижничество.
аспида - (гр. aspida от aspis, -idos)1. Зоол. Вид отровна змия - щитоносна усойница.2. Прен. Коварна, злоезична жена; усойница.
астро- - (по гр. astron 'звезда')Първа съставна част на сложни думи със значение 'звезден', напр. астрофизика.
всявам - всяваш, несв. и всея, св.; какво.Предизвиквам, възбуждам отрицателно емоционално състояние. Стига си всявал паника!
всинца - обобщ. мест.Остар. Всички (лица, от които поне едно от мъжки пол) (във 2 знач.). Всинца заминахме, никой не остана.
всмуча - всмучеш, мин. св. всмуках, мин. прич. всмукал, св.— вж. всмуквам.
всякак - нареч.1. По всякакъв начин, по всеки възможен начин. Аз всякак мога да карам — ти му мисли!2. Разг. При всяко положение. Ще успееш...
встъпя - встъпиш, мин. св. встъпих, мин. прич. встъпил, св.— вж. встъпвам.
оскъпя - оскъпиш, мин. св. оскъпих, мин. прич. оскъпил, св. — вж. оскъпявам.
всеобщ - всеобща, всеобщо, мн. всеобщи, прил.Който засяга всички. Всеобща мобилизация.
всичко - обобщ. мест. Като същ.1. Само за нелица — цялото количество от предмети, явления, действия и пр.2. Разг. Пренебр. Само за лица — в...
всякой - вин. всякого, дат. всякому, всякоя, всякое, мн. всякои, обобщ. мест.Остар. Всеки, всички.
ескорт - само ед. Военен конвой; охрана, която съпровожда нещо или някого. Почетен ескорт. // прил. ескортен, ескортна, ескортно, мн. ескор...
осичам - осичаш, несв. и осека, св.; какво. Изсичам всичко, докрай.
основа - мн. основи, ж. 1. Долна или вътрешна част на нещо, която го крепи. Основи на строеж. 2. Главна част на действие. 3. Само мн. Изход...
истина - мн. истини, ж. 1. Това, което отговаря на действителността. Истина ли е, че си спечелил от тотото? Казват, че се оженил, но не бил...
осанка - мн. осанки, ж. Външен вид, стойка, излъчване на тялото. Горда осанка.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: