Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-м--- - Намерени са 47 думи от търсенето
амвон - мн. амвони, (два) амвона.Издигнато място в църква за проповед.
амеба - мн. амеби.Най-простото едноклетъчно животно с променлива форма на тялото.
ампер - мн. ампери, (два) ампера.Във физиката - единица за измерване на силата на елктрическия ток.
ампир - Архитектурен стил, възникнал в Франция през ХVIII -началото на XIX век, който подражава на антични образци.
амбра - (фр. ambre от лат. ambar, което от ар. anbar)Благовонно вещество, изхвърляно от кашалотите, с приложение в парфюмерията.// Прил. а...
амини - (фр. amines по нлат. am(monium) + -ин)Хим. Органични съединения, включващи аминогрупа (-NH2), свързана с въглеводороден oстатък.
амфи- - (гр. amphi 'около, от двете страни'; ampho 'двама')Първа съставна част на сложни думи със значение:а) 'об...
емайл - само ед. 1. Непрозрачна стъкловидна маса, с която се покриват метални или керамични изделия. 2. Спец. В медицината — вещество, с к...
емвам - емваш, несв. и емна, св. Разг. 1. Кого/какво. Подхващам, поемам, подземам. 2. Какво. Почвам с бързина (да карам животни, да пея пе...
омъжа - омъжиш, мин. св. омъжих, мин. прич. омъжил, св. — вж. омъжвам.
смърт - смъртта, само ед., ж. 1. Прекратяване на живота. Насилствена смърт. Лека смърт. Мъчителна смърт. 2. В народните поверия - жена с к...
смъдя - смъдиш, мин. св. смъдях, мин. прич. смъдял, несв.; кого. Само в трето лице. Причинявам парене, остра болка, неприятен сърбеж.
смърч - смърчът, смърча, мн. смърчове, (два) смърча, м. Иглолистно дърво от семейство борови.
омаен - омайна, омайно, мн. омайни, прил. Който омайва; пленителен. Омаен глас. Омайна музика.
омажа - омажеш, мин. св. омазах, мин. прич. омазал, св. — вж. омазвам.
омара - мн. омари, ж. Сутрешни и вечерни изпарения при хубаво време.
омега - само ед. 1. Последната буква в гръцката азбука. 2. Прен. Край. • Алфата и омегата (на нещо). Най-важното, същината. • От алфа до о...
омета - ометеш, мин. св. ометох, мин. прич. омел, св. — вж. омитам.
омлет - мн. омлети, (два) омлета, м. 1. Само ед. Пържени яйца. 2. Порция с пържени яйца. Понесете ни два омлета.
имане - мн. иманета, ср. Разг. 1. Имущество, ценности, богатство, които са притежание на някого. Беден съм, нямам имане. Искала да се ожен...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: