Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-к---- - Намерени са 73 думи от търсенето
акация - мн. акации.Бодливо дърво от семейството на пеперудоцветните с бели ароматни цветове; салкъм.// прил. акациев, акциева, акациево, м...
актьор - мн. актьори.Артист.
акцент - мн. акценти, (два) акцента.1. В езикознаниието - ударение.2. Особености в произношението, свойствени на говорещия, които са отклон...
аколит - (фр. acolyte от срвеклат. acolytus, което по гр. akolythos 'последовател')Ост. Съучастник, сподвижник.
акрили - (по лат. acer, acris 'остър' + -ил)Хим. Прозрачни или матови пластмаси - заместители па стъклото.
акутен - (лат. acutus 'остър')1. Бърз, неотложен.2. Мед. Който започва внезапно и бързо.3. Грам. Който има остро ударение.
акцепт - (нем. Akzept по лат. acceptor 'получен, приет')Фин.1. Съгласие за сключване на договор при определени от другата страна ...
вкарам - вкараш, св.- вж. вкарвам.
вкисна - вкиснеш, мин. св. вкиснах, мин. прич. вкиснал. св.— вж. вкисвам.
включа - включиш, мин. св. включих, мин. прич. включил, св.— вж. включвам.
вкопая - вкопаеш, вкопах, вкопал.- вж. вкопавам.
вкопча - вкопчиш, мин. св. вкопчих, мин. прич. вкопчил, св.— вж. вкопчвам.
екзарх - мн. екзарси, м.1. Истор. В православната църква - глава на независима църква или на църковна област.2. Спец. Цивилно лице, избрано...
екзема - само ед. Кожна болест, съпроводена със сърбеж и поява на обрив и гнойни мехурчета.
екипаж - мн. екипажи, (два) екипажа, м. Личният състав, който обслужва кораб, самолет, танк и др. Екипаж на космически кораб. Екипажът на с...
екстаз - само ед. Възторг, възхищение, стигащи до самозабрава. Изпадам в екстаз. // прил. екстазен, екстазна, екстазно, мн. екстазни.
екстра - 1. Разг. Като прил., неизм. Висококачествен, отличен, превъзходен. Екстра стока. Екстра човек. 2. Разг. Като нареч. Отлично, много...
окръжа - окръжиш, мин. св. окръжих, мин. прич. окръжил, св. — вж. окръжавам.
окъсам - окъсаш, св. — вж. окъсвам.
окъсея - окъсееш, мин. св. окъсях, мин. прич. окъсял, св. — вж. окъсявам.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: