Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-к--- - Намерени са 73 думи от търсенето
акран - мн. акрани, м.Остар. Разг. Връстник.
акорд - мн. акорди, (два) акорда.В музиката - съчетание на няколко музикални звука с различна височина, които образуват звуково единство; ...
актив - мн. активи, (два) актива.1. Част от баланса на предприятие, съдържаща всички материални ценности и вземания.2. Най дейната част от...
акула - мн. акули.1. Голяма хищна морска риба.2. Прен. Алчен, ненаситен, безогледен човек.
акциз - мн. акцизи, (два) акциза.Коствен данък върху потребителски стоки.// прил. акцизен, акцизна, акцизно, мн. акцизни.
акция - мн. акции.Ценна книга за внесен дял в капитала на акционерно дружество, която дава определени права на вносителя.
акажу - (фр. acajou от бразил. acaju)Бот. Тропическо дърво с червена дървесина, от която се изработват скъпи мебели. Anacardium occidental...
акант - (лат. acanthus от гр. akanthos 'бодливо дърво')1. Бот. Южно декоративно растение с големи нарязани листа.2. Арх. Орнамен...
акари - (лат. acarus от гр. akari 'червеи')Зоол. Разред микроскопични безгръбначни от класа паякообразни, често паразити.
акрил - (англ. acryl)Вид синтетично влакно.
аксел - (от собств. Axel Paulsen (1855-1938) - норвежки фигурист)Спорт. Вид подскок във фигурното пързаляне, при който се отскача с левия ...
акцес - (лат. accessus)Пристъп на болест; припадък.
вкова - вковеш, мин. св. вковах, мин. прич. вковал.- вж. вковавам.
еквам - екваш, несв. и екна, св. Почвам изведнъж да еча. Екна песен. Екнаха десетки гласове.
екран - мн. екрани, (два) екрана, м. I. Опънато бяло платно, върху което се прожектират филми. 2. Устройство, което възпроизвежда образи, ...
вкъщи - нареч.У дома. Отивам вкъщи. Довечера ще бъда вкъщи.
екшън - 1. Като прил.,неизм. Който се отличава с напрегнато действие, динамизъм, приключения. Екшънфилм. 2. Като същ., мн. екшъни, (два) е...
окръг - мн. окръзи, (два) окръга, м. 1. Истор. Административно-териториална единица в миналото. Варненски окръг. 2. Териториална единица п...
окъпя - окъпеш, мин. св. окъпах, мин. прич. окъпал, св. — вж. окъпвам.
окъся - окъсиш, мин. св. окъсих, мин. прич. окъсил, св. — вж. окъсявам.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: