Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ef - Намерени са 107 думи от търсенето
рефлекс - мн. рефлекси, (два) рефлекса, м. 1. Непреднамерено реагиране на организма в отговор на външно влияние при участие на централната н...
седефен - седефена, седефено, мн. седефени, прил. 1. Който е направен от седеф (в 1 знач.). 2. Прен. Който е бял и лъскав като седеф. Седефе...
седефче - мн. седефчета, ср. Отровно растение с перести листа и тежка миризма.
теферич - само ед. Разг. Разходка на открито място, на въздух, обикн. с угощение; пикник. Отиваме па теферич.
артефакт - (нлат. artefactum по лат. ars, artis 'изкуство' + factum 'нещо направено ')1. Мед. Изкуствено предизвикан пато...
гешефтар - гешефтарят, гешефтаря, мн. гешефтари, м.Лице, което се занимава с гешефти; спекулант.// прил. гешефтарски, гешефтарска, гешефтарск...
ефикасен - ефикасна, ефикасно, мн. ефикасни, прил. Който оказва добро въздействие; който може да въздейства. Ефикасно средство. // нареч. ефи...
ефрейтор - мн. ефрейтори, м. Спец. В армията — войнишко звание, първото след редник, а също лице, което има това звание. // прил. ефрейторски...
кефва ми - (ти, му, и, ни, ви, им), несв. и кефне ми, св. Разг. Изпитвам желание за нещо, хрумва ми. Вчера ми кефна да си купя едни обувки. П...
сефтосам - сефтосаш, св. — вж. сефтосвам.
телефакс - мн. телефаксове, (два) телефакса, м. 1. Апарат за предаване и приемане на писмени съобщения и снимки на разстояние през телефоннат...
шефствам - шефстваш, несв. Разг. Поемам шефство.
ефимерен - ефимерна, ефимерно, мн. ефимерни. прил. Краткотраен, мимолетен. Ефимерна надежда. // същ. ефимерност, ефимерността, ж.
кефне ми - мин. св. кефна ми, мин. прич. кефнало ми, св. — вж. кефва ми.
префинен - префинена, префинено, мн. префинени, прил. 1. Прекалено фин; изтънчен, изнежен, деликатен. Префинен жест. 2. Ирон. Който е стигнал...
префиням - префиняш, несв. и префиня, св.; какво/кого. Правя да стане прекалено фин.
референт - мн. референти, м. 1. Длъжностно лице в учреждение, което дава съвет, мнение или прави доклади по определени въпроси. 2. Докладчи...
тефтерче - мн. тефтерчета, ср. 1. Подшити откъм тясната страна малки листове за водене на бележки; бележник. 2. Остар. Ученически бележник.
антрефиле - мн. антрефилета.Остар. Малка статия във вестник между две колони; частно съобщение във вестник.
акроцефал - (по гр. akros 'остър' + kephale 'глава')Антроп. Човек с изострена, продълговата глава.
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: