Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-- - Намерени са 66 думи от търсенето
на - предлог. 1. Отношение на притежание, принадлежност. Роклята на мама. 2. Отношение към деятел или вършител. 3. Отношение към обект ...
па - част. Разг. За засилване и потвърждение; пък. Каква си па ти лоша.
та - съюз. 1. Диал. За свързване на еднородни части в простото изречение и на прости изречения в сложно; и. 2. Разг. За противопоставян...
фа - само ед. Четвъртият тон от до- мажорната музикална гама, както и нотният знак на този тон.
ха - част. Разг. 1. За подбуда към действие или за усилване на подбуда. Ха, ха, дий! Ха вземи го, няма да ти се счупят ръцете! 2. Тъкмо...
ща - щеш, мин. св. щях, мин. прич. щял, несв. Като самостоятелен глагол (обикн. при отрицание) - искам, иска ми се, желая. Не ще (и) съ...
ос - оста, мн. оси, ж. 1. Специално обработена част, към която се закрепват колела, въртящи се машинни части. Автомобилна ос. 2. Права ...
от - предлог. 1. За начална граница, изходна точка, която е начало на отдалечаване. Излезе от стаята. 2. За предмет, от който се отделя...
ох - междум. 1. За израз на болка, съжаление, досада. Ох, много ме боли! 2. За израз на учудване, радост, вълнение. Ох, колко хубаво ми...
по - предлог. 1. За движение върху повърхност в разни посоки или за движение в определени рамки, където се извършва нещо. Вървя по улиц...
то - вин. него, крат. го, дат. остар. нему, крат. му, лично мест. 1. За заместване на лице или предмет от среден род, за които се говор...
що - въпр. мест. 1.Остар. В пряк въпрос - при запитване за същността на действия, състояния и явления; какво. Що ще правим сега? 2.Във ...
му - — вж. той.
ту - съюз • Ту-ту. За свързване на редуващи се еднородни части в простото изречение или на прости изречения в едно сложно. Ходи ту при ...
у- - представка. В състава на глаголи със следните значения: 1. Насоченост на действието към вътрешността на обекта до получаване на ре...
уж - част. 1. За подсилване на недоверие в чуждо твърдение. Казва, че уж бил щял да заминава в чужбина. 2. За израз на недоверие в чужд...
ум - умът, ума, мн. умове, (два) ума, м. 1. Способност на човека да разсъждава, да познава, да помни; интелект, разум. Остър ум. 2. Так...
уф - междум. 1. Изразява досада, недоволство. Уф, колко трябва да уча за утре! 2. За израз на мъка, оплакване, болка. Уф, че ме болят к...
ух - междум. Разг. Уф.
фу - междум. 1. За изразяване на неодобрение, досада, възмущение. Фу, омръзна ми да шия. 2. За наподобяване на свистене на вятър, буря.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: