Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

-- - Намерени са 66 думи от търсенето
ад - адът, ада, мн.адове, (два) ада.1. Според религиозните представи - мястото където душата на грешника след смъртта му се подлага на ...
аз - мене, мен.Употребява се за самопосочване от лицето, което говори.
ай - междум.1. За изразяване на неприятна изненада или уплаха.2. За изразяване на внезапно усещане за болка; ох.
ар - арът, ара, мн. арове, (два) ара.Единица за измерване на земна площ, равна на сто квадратни метра.
ас - асът, аса, мн. асове.Карта за игра с един знак в средата; асо, туз.
ат - атът, ата, мн. атове, (два) ата.1. Буен, добре гледан кон.2. Жребец.
ах - междум.1. За изразяване на учудване, изненада, уплаха.2. За изразяване на радостно чувство, задоволство. 2. За изразяване на закан...
ба - част. Разг.1. За изразяване на възражение или за усилване на възражение.2. За предпазливо присъединяване към констатация или предл...
да - част. 1. За изразяване на подбуда, подкана, заповед. Да дойдеш, чу ли? 2. За изразяване на желание; нека. Да си жив и здрав, че ми...
за - предлог. 1. За означаване на място, където някой се хваща, залавя, връзва. Хванах я за ръката. Хванах се за ухото. Вързаха го за д...
цъ - вж. ц.
го - — вж. той и то.
до - предлог. За означаване на: 1. Предел, граница в пространството, във времето, в количеството. Ще дойда с теб до центъра и после се ...
но - съюз. 1. За противопоставяне на еднородни части. Малък, но смел. Изкарвам не по много, но редовно. 2. За противопоставяне на прост...
о- - представка. В състава на глаголи със значение: 1. Действието се извършва в достатъчна степен, докрай: опера, одера, опека и др. 2....
ой - междум. За израз на болка, уплаха, учудване, радост; ох. Ой, как хубаво ухае!
ок - окът, ока, мн. окове, (два) ока, м. Дълго дърво, поставяно отпред на кола, теглена от животни, което служи за разделянето им.
ом - омът, ома, мн. омове, (два) ома, м. Спец. Единица за измерване на електрическо съпротивление.
ла - само ед. 1. Шестият тон от гамата в до-мажор. 2. Нотният знак за този тон в петолинието.
ма - част. Разг. За обръщение или за подсилване на обръщение към жена — за изразяване на близост, фамилиарност. Какво, ма? Мамо ма, къд...
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: