Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ч------ - Намерени са 53 думи от търсенето
чевръст - чевръста, чевръсто, мн. чевръсти, прил. Разг. Сръчен, бърз, пъргав. Чевръста жена.// нареч. чевръсто. Тя чевръсто шеташе.
четвърт - мн. четвърти, ж. Само нечленувано. 1. Всяка една от четирите равни части на нещо цяло. Отрязах си четвърт ябълка. 2. Спец. Мярка з...
чехълче - мн. чехълчета, ср. 1. Малък чехъл. 2. Спец. Едноклетъчен организъм с форма на чехъл.
чучулат - чучулата, чучулато, мн. чучулати, прил. Който има чучул. Чучулата чучулига.
чакалня - мн. чакални, ж. Специално помещение, в което чакат пътници или посетители. Чакалня в поликлиника. Гарова чакалня.
чампари - само мн. Диал. Кръгли метални плочи, подобни на кастанети, които се удрят за ритъм при танц.
чаровен - чаровна, чаровно, мн. чаровни, прил. Който притежава или изразява чар; пленителен, обаятелен, прелестен. Чаровно момиче. Чаровна у...
чародей - чародеят, чародея, мн. чародеи, м. Вълшебник, магьосник. Като чародей лекарят премахна болката. // прил. чародейски.
часовой - часовоят, часовоя, мн. часовои. Остар. Часови.
частица - мн. частици, ж. 1. Малка дребна част от нещо. В окото му попадна частица от счупената чаша. 2. Прен. Малко количество или малка ст...
частник - мн. частници, м. Лице, което работи за своя сметка, а не в държавно предприятие или кооперация.
частно- - Първа съставна част на сложни думи със значение частен, напр. частнонаучен, частностопански, частнособственически и др.
чат-пат - нареч. Разг. 1. От време на време, понякога. 2. На отделни места; тук-там. 3. Малко, в слаба степен. Говоря английски чат-пат.
чембало - мн. чембала, ср. Клавишно-струнен музикален инструмент, подобен на роял; клавесин.
чепкало - мн. чепкала, ср. Приспособление, подобно на гребен с железни зъбци, на което се чепкат вълна или парцали.
черкова - мн. черкови, ж. Диал. Черква.
черница - мн. черници, ж. Дърво със ситни меки плодове и изрязани листа, които се използват за храна на копринената буба. //прил. черничен.
чернова - мн. чернови, ж. Неокончателен вариант на текст.
чернота - само ед. Признак на черен (в 1 знач.).
чертица - мн. чертици, ж. 1. Малка черта. 2. Препинателен знак тире. • Съединителна чертица. Спец. Знак за графично оформление на сложни дум...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: