Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

чик - Намерени са 43 думи от търсенето
забойчик - мн. забойчици, м. Работник, който работи на забой.
заварчик - мн. заварчици, м. Работник, който прави заварки.
запойчик - мн. запойчици, м. Работник, квалифициран да запоява метални части.
помешчик - мн. помешчици, м. В дореволюцион-на Русия — дворянин земевладелец.
изкупчик - мн. изкупчици, м. Лице, което се занимава с изкупвателна дейност.
бюфетчик - мн. бюфетчици.Човек, който обслужва клиенти в бюфет ( в 2 знач.).
апаратчик - мн. апаратчици.1. Работник, обслужващ апарати, уреди, машини.2. Лице от постоянния състав на управленска структура.
десантчик - мн. десантчици, м. Войник, който участва в десант.
докладчик - мн. докладчици, м. Лице, което изнася доклад.
доставчик - мн. доставчици, м. Лице, което прави доставки; снабдител.
фехтовчик - мн. фехтовчици, м. Състезател по фехтовка.
шлифовчик - мн. шлифовчици. Човек, който професионално се занимава с шлифоване.
чик-чирик - междум. За наподобяване на звук, издаван от някои птици, обикн. врабчови.
барабанчик - мн. барабанчици.Лице, което отмерва с барабан такта при маршируване.
заготовчик - мн. заготовчици, м. Работник, който изработва заготовки.
настройчик - мн. настройчици, м. Лице, което настройва (в 1 и 2 знач.).
чикчирикам - чикчирикаш, несв. За птица — издавам звук "чик-чирик"; чуруликам, цвърча.
подпоручик - мн. подпоручици, м. Остар. Офицерски чин, който се равнява на младши лейтинант.
съдокладчик - мн. съдокладчици, м. Лице, което изнася съдоклад.
постановчик - мн. постановчици, м. Човек, който прави постановка на спектакъл.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: