Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

чие - Намерени са 34 думи от търсенето
вие - или съкр. вий, вин. вас, крат. ви, дат. остар. вам. крат. ви, лично мест.1. Употребява се за посочване на лицата, на които се гово...
ние - съкр. ний, вин. нас, крат. ни, дат. остар. нам, крат. ни, лично мест. 1. Означава говорещия и събеседника/събеседниците му или гов...
чий - чия, чие, мн. чии, въпр. мест. 1. Като прил. При въпрос за притежателя на предмет или лице на кого. Чие е това дете? Чии са тези р...
чим - чимът, чима, мн. чимове, (два) чима, м. Четвъртито парче земя с израсла трева, което се използва за покриване на площи. Подмениха ...
чин - чинът, чина, мн. чинове и чинове, (два) чина, м. Училищна мебел — наклонен плот за писане или рисуване, свързан със скамейка.
чип - чипа, чипо, мн. чипи, прил. За нос — малък, с вирнат нагоре край.
чит - междум. За изпъждане на куче; чиба.
прочие - съюз и нареч. Прочее.
безочие - Безсрамие, нахалство, наглост; безочливост.
наречие - мн. наречия, ср. Спец. В езикознанието - съвкупност от местни говори с общи черти. Западнобългарско наречие.
наличие - само ед. Пребиваване, присъствие; съществуване.
отличие - мн. отличия, ср. 1. Остар. Отлика. 2. Най-висок успех в учението. Взех изпита с отличие. 3. Награда. Получил е няколко международн...
поречие - мн. поречия, ср. Земите, които се намират край коритото на река; долина на река. Поречието на Вит.
величие - мн. величия.1. Само ед. Наличие на качества, които внушават преклонение, уважение.2. Ирон. Издигнат в обществото човек.
съзвучие - мн. съзвучия, ср. 1. Съчетание от няколко едновременно звучащи тона с различна височина. 2. Еднакъв край на стихове; рима. 3. Само...
различие - мн. различия, ср. Разлика.
двуличие - само ед. Поведение, което се основава на неискреност, на прикрити зад добронамереност помисли; лицемерие.
приличие - само ед. Спазване на установените нрави и обноски, на установения етикет. Приличието не позволява това.
двоеточие - мн. двоеточия, ср. Препинателен знак (:), който се поставя най-често пред изреждане. Тя обичаше всякакви плодове: ябълки, круши, б...
слепоочие - мн. слепоочия, ср. Черепна вдлъбнатина на лицето встрани от всяко око; сляпо око. Силна болка в слепоочията. // прил. слепоочен, с...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: