Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

хум - Намерени са 18 думи от търсенето
аум - (санскр. aum)В индийската философско-религиозна система - първичният звук на Сътворението, съставен от трите звука а, у и м, съотв...
бум - междум.За подражаване на гърмеж, изстрел или на подобен звук.
кум - кумът, кума, мн. кумове, м. Който е венчавал някого; кръстник. // прил. кумов, кумова, кумово, мн. кумови. • Ще видим кой кум, кой...
шум - шумът, шума, мн. шумове, (два) шума, м. 1. Нестройни звукове, издавани при движение, при далечен говор, грохот и под. От улицата с...
хем - част. Разг. 1. За усилване на предупреждение, молба. 2. За усилване на потвърждение, присъединяване, придружено с учудване, изнена...
хума - само ед. Вид мазна глина, употребявана като козметично или хигиенно средство и др. Маска на лицето от хума.
хумор - само ед. 1. Насмешливо отношение към недостатъци, слабости и др., чрез което те се представят в комически вид и предизвикват смях....
хуманен - хуманна, хуманно, мн. хуманни, прил. Човечен, човеколюбив, състрадателен, отзивчив. Хуманен жест. Хуманна проява. // нареч. хуманн...
хуманист - мн. хуманисти, м. 1. Привърженик и последовател на хуманизма. 2. Хуманен човек.
хуманоид - мн. хуманоиди, м. Човекоподобно същество от друга планета, което посещава Земята; извънземно.
хуморист - мн. хумористи, м. 1. Автор на хумористични художествени произведения. 2. Човек, който умее забавно да разказва смешни неща, да се ...
хуманизъм - само ед. 1. Идеология, която поставя на първо място уважението към личността, към достойнството на човека. 2. Човечност, човеколюб...
хумореска - мн. хуморески, ж. 1. Остар. Късо хумористично произведение (литературно или музикално). Играем хумореска. 2. Разг. Пренебр. Неисти...
ексхумация - само ед. Спец. Изравяне на погребано тяло за съдебномедицинско изследване.
хуманистка - мн. хуманистки, ж. Жена хуманист.
хумористка - мн. хумористки, ж. Жена хуморист.
антихуманен - (по анти- + хуманен)Книж. Нечовешки.
хуманитарен - хуманитарна, хуманитарно, мн. хуманитарни, прил. Който се отнася към човешкото общество, към човека и неговата култура. Хуманитарн...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: