Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

харм - Намерени са 8 думи от търсенето
хард - неизм. Като прил. Твърд, корав, як, силен, стабилен; тежък, суров.
харман - мн. хармани, (два) хармана, м. 1. Истор. Равен кръгъл терен, върху който се е вършеело в миналото с диканя; гумно. Всички са на ха...
хармония - мн. хармонии, ж. 1. Приятно съчетание на едновременно звучащи тонове; благо-звучие. Гласовете им са в хармония. 2. Съгласуваност, ...
хармоника - мн. хармоники, ж. Музикален инструмент с прикачена на мях клавиатура, подобен на акордеон.
хармоничен - хармонична, хармонично, мн. хармонични, прил. 1. Който образува съзвучие, хармония; благозвучен, мелодичен. Хармонична музика. Хар...
дисхармония - мн. дисхармонии, ж. 1. Липса на хармония; несъответствие. 2. Несъгласуваност, несъответствие, противоречие. Модата понякога се стр...
филхармония - мн. филхармонии, ж. 1. Музикално учреждение, което организира симфонични концерти и пропагандира музикалното изкуство. 2. Голям си...
хармонически - хармоническа, хармоническо, мн. хармонически, прил. Хармоничен.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: