Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

фор - Намерени са 78 думи от търсенето
формалност - формалността, мн. формалности, ж. Необходимо действие от гледище на възприет, установен ред в извършването на нещо. Подписът в наш...
формулирам - формулираш, несв. и св.; какво. Придавам на мислите и разсъжденията си кратък и точен словесен израз. Формулирам извод. Формулирам...
оформление - мн. оформления, ср. 1. Оформяне. 2. Външен вид, начин, по който е оформено нещо. Художествено оформление на книга.
конформизъм - само ед. Пренебр. Поведение на съглашателство, приспособленчество. Конформизмът е вреден в един ръководен орган.
информатика - само ед. Наука за автоматичното обработване на информация.
разформирам - разформираш, несв. и св.; какво. Развалям, разтурям нещо оформено, формирано (обикн. войскова единица); разпускам. Разформираха ро...
формалистка - мн. формалистки, ж. Жена формалист.
информативен - информативна, информативно, мн. информативни, прил. Който информира, осведомява.
реформаторка - мн. реформаторки, ж. Жена реформатор.
формализация - само ед. Спец. Представяне и изучаване на някои области от знанието във вид на формална система.
формализирам - формализираш, несв. и св. какво. Държа за формата, издигам за основен критерий формата, а не съдържанието. Престанете да формализи...
формулировка - мн. формулировки, ж. 1. Формулиране. Формулировката беше направена веднага. 2. Формулирана мисъл; определение, формула (в 3 знач.)...
дезинформирам - дезинформираш, несв. и св.; кого. Въвеждам в заблуждение, като давам лъжлива информация.
разформирувам - разформируваш, несв. и св. Разформирам.
трансформатор - мн. трансформатори, (два) трансформатора, м. Съоръжение за изменяне на напрежението на електрическата енергия.
трансформирам - трансформираш, несв. и св.; какво. Преобразувам, превръщам от едно в друго. // същ. трансформация, ж. // същ. трансформиране, ср.
фосфоресцирам - фосфоресцираш, несв. и св. Излъчвам слаба светлина; блещукам. // същ. фосфоресциране, ср.
нонконформизъм - само ед. Неприемане на господстващите в обществото възгледи, традиции.
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: