Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

фор - Намерени са 78 думи от търсенето
формуляр - мн. формуляри, (два) формуляра, м. Стандартен документ, бланка за попълване. Попълвам формуляра.
анафореза - (фр. anaphorese по гр. anaphoreo 'изнасям нагоре')Физ. Преместване на частици в разтвор към анода под действието на галв...
афоресвам - (гр. aphoriso, диал. aphoreso 'отстранявам')1. Църк. Отлъчвам от църквата.2. Прен. Отстранявам, проклинам.
бутафория - мн. бутафории.1. Спец. само ед. В театъра - предмети и вещи изработени от лек материал (картон, шперплат и др.), които наподобяват...
безформен - безформена, безформено, мн. безформени.Който няма определена форма и ясни очертания или е загубил обичайната си форма.
оформявам - оформяваш, несв. и оформя, св.; какво. 1. Придавам нужната форма. 2. Съобразявам документ с изискванията към него. Трябва да оформ...
платформа - мн. платформи, ж. 1. Издигнато равно място на железопътна гара за обработка на товари и за движение на пътници. 2. Открит вагон, п...
сформирам - сформираш, несв. и св.; какво. Образувам, създавам.
формалист - мн. формалисти, м. 1. Който се придържа към формализма (в 1 знач.). 2. Представител на формализма (във 2 знач.).
деформация - мн. деформации, ж. 1. Промяна във формата или размерите на нещо; обезформя-не. 2. Спец. Изменение на формата и размерите на тяло п...
деформирам - деформираш, несв. и св.; какво. Извършвам деформация. — деформирам се. Променям формата или размерите си; търпя деформация. От дъл...
формализъм - само ед. 1. Придържане към външната форма на нещо за сметка на неговото съдържание; формализиране. 2. Спец. Направление в естетика...
информация - мн. информации, ж. 1. Съобщение, сведение за нещо; осведомяване. Давам информация. Получавам информация. Източник на информация. 2...
информирам - информираш, несв. и св.; кого, за какво. Давам информация, осведомявам. Говорителят информира журналистите за хода на преговорите....
конформист - мн. конформисти, м. Пренебр. Човек, който е съгласен с всичко; съглашател. Съветът е изграден от конформисти.
перфорация - мн. перфорации, ж. 1. Пробиване на дупки. 2. Пробити отвори върху лента, които помагат да се придвижва в апарат. 3. Спец. В медици...
перфоратор - мн. перфоратори, (два) перфоратора, м. 1. Машина за пробиване на дупки в хартия, кинолента и др. 2. Машина за пробиване на дупки в...
перфорирам - перфорираш, несв. и св.; какво. Правя перфорация; продупчвам. Перфорирай и моя билет.
реформирам - реформираш, несв. и св.; какво. Правя реформи; преобразувам, преустроявам, обновявам, реконструирам.
реформатор - мн. реформатори, м. Човек, който реформира; преобразовател, модернизатор, новатор. // прил. реформаторски, реформаторска, реформат...
страници: 1 2 3 4
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: