Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

т-р-- - Намерени са 20 думи от търсенето
търпя - търпиш, мин. св. търпях, мин. прич. търпял, несв. 1. Понасям твърдо, безропотно. Търпя болките. 2. Издържам в течение на известно ...
търся - търсиш, мин. св. търсих, мин. прич. търсил, несв. 1. Какво/кого. Старая се да намеря, да открия. Търся една книга. Търся приятелка...
търтя - търтиш, мин. св. търтих, мин. прич. търтил, св. — вж. търтвам.
търча - търчиш, мин. св. търчах, мин. прич. търчал, несв. Разг. 1. Бягам, тичам. 2. Прен. Работя без почивка нещо, свързано с ходене. Цял ...
тарга - мн. тарги, ж. Разг. 1. Малка дървена платформа за пренасяне на строителни материали, пръст, тор и др. 2. Сандъче с отделения за бу...
тараш - само ед. Жарг. Претърсване. Правя тараш.
терца - мн. терци, ж. 1. Спец. Музикален интервал от три степени. 2. При игра на карти — група от три последователни карти от един цвят, к...
тираж - мн. тиражи, (два) тиража, м. 1. Теглене на печелившите номера на лотария, тото или на облигации (за изплащане на държавен заем). Т...
тиран - мн. тирани, м. Тиранин.
торба - мн. торби, ж. 1. Кесия, ушита от плат или направена от полиетилен и др., с една презрамка или с две дръжки, за носене на багаж. 2....
торта - мн. торти, ж. Сладиш, обикн. с кръгла форма, направен от няколко тестени пласта и крем между тях, както и порция от него. Шоколадо...
турта - мн. турти, ж. Диал. Кръгъл плосък домашен хляб; погача.
турча - турчиш, мин. св. турчих, мин. прич. турчил, несв.; кого. Насилствено налагам мохамеданска религия (по време на турското робство); ...
торен - торна, торно, мн. торни, прил. Който се тори. Торна нива.
турло - мн. турла, ср. Разг. Облак дим, прах и др. Конете препускаха, а след тях се носеха гъсти турла прах.
терор - само ед. 1. Система за политическо или религиозно преследване. 2. Начин на властване чрез насилие. В страната владее терор. Упражн...
турме - мн. турмета, ср. Диал. Малкото на бивол до една година.
турне - мн. турнета, ср. Пътуване, обиколка (обикн. на група артисти или певци за даване на представления). Съставът заминава на турне в ч...
турям - туряш, несв. и туря, св. Разг. Слагам, поставям.
терен - мн. терени, (два) терена, м. 1. Само ед. Съставна част на земна повърхност; почва, земя. Каменлив терен. 2. Само ед. Външен вид на...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: