Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

топл - Намерени са 31 думи от търсенето
топ- - Първа съставна част на сложни думи, която означава изключителен, най-добър, напр. топкола, топлиста, топновина.
топя - топиш, мин. св. топих, мин. прич. топил, несв.; какво. 1. Поставям в течност; натопявам. Топя цветята във вода. 2. Поставям парче ...
топло - нареч. С излъчване на топлина. Слънцето грее топло. Гледам детето топло. Говоря му топло.
топля - топлиш, мин. св. топлих, мин. прич. топлил, несв. 1. Какво/кого. Правя да стане топъл; затоплям, стоплям. Слънцето топли земята. Т...
отопля - отоплиш, мин. св. отоплих, мин. прич. отоплил, св. — вж. отоплявам.
стопля - стоплиш, мин. св. стоплих, мин. прич. стоплил, св. — вж. стоплям.
топлик - само ед. 1. В поезията — топлина; радост. Топликът на слънцето. Топлик за душата ми. 2. Диал. Топъл извор.
затопля - затоплиш, мин. св. затоплих, мин. прич. затоплил, св. — вж. затоплям.
натопля - натоплиш, мин. св. натоплих, мин. прич. натоплил, св. — вж. натоплям.
топлина - само ед. 1. Спец. Във физиката — хаотично движение на частиците (молекули, атоми и др.), образуващи телата. 2. Нагрятост, висока т...
топлота - само ед. Душевна топлина, задушевност, сърдечност, близост. Отнасям се е топлота към тях.
отоплям - отопляш, несв. Отоплявам.
стоплям - стопляш, несв. и стопля, св.; какво/ кого. 1. Правя да стане топъл. Стоплям ядене. Стоплям мляко. Стоплям краката си. Мъжът ми ме ...
топливо - само ед. Материали, които се изгарят за отопление (дърва, въглища, нефт, газ). Имам топливо за зимата.
затоплям - затопляш, несв. и затопля, св. 1. Какво/кого. Правя топъл, стоплям. Затоплих си супата. 2. Кого. Предизвиквам душевна топлина, рад...
натоплям - натопляш, несв. и натопля, св.; какво. Топля в достатъчна степен.
топлийка - мн. топлийки, ж. Игличка с топчица на върха за закопчаване, обикн. при шиене на дрехи; карфица.
топломер - мн. топломери, (два) топломера, м. Уред за измерване на количеството топлина, използвана от потребител, включен в топлофикационна ...
топлинен - топлинно, топлинна, мн. топлинни, прил. Който се отнася до топлина. Топлинна енергия. Топлинен двигател. • Топлинен удар. Болестно...
топлинки - топлинка, ж. Остар. Топли домашни пантофи, не чехли, от дебел плат или кожа.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: