Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тец - Намерени са 15 думи от търсенето
теб - лично мест. съкр. — вж. тебе.
тез - — вж. този.
тек - прил. неизм. Който е с нечетен брой. Хората са тек.
тел - телът, тела, мн. телове, (два) тела, м. и тел, телта, само ед., ж. 1. Само ед. Тънка метална нишка. Връзвам с тел. 2. Само м. Парч...
тен - тенът, тена, само ед., м. 1. Цвят на кожата. Светъл тен. 2. Слънчев загар. Придобивам тен.
отец - мн. отци, м. 1. Остар. Баща. 2. Название на свещеник, калугер или владика и обръщение към него. Отец Паисий. Отците влязоха в мето...
летец - мн. летци, м. Лице, което по професия управлява самолет; пилот, авиатор. Ставам летец. Уча за летец.
четец - мн. четци. 1. Лице, което чете литературна или друга творба пред публика. Той е добър четец. 2. Остар. Читател.
платец - мн. платци, м. 1. Касиер, който изплаща трудови възнаграждения. 2. Този, който плаща дължими суми.
светец - мн. светци, м. 1. Човек, който е посветил живота си на служене на бога или пък има големи заслуги за народа си и след смъртта си е...
кръстец - мн. кръстци, (два) кръстеца, м. Истор. Наредени един върху друг снопи след пожънването. Редя на кръстци.
праотец - мн. праотци, м. Родоначалник (в 1 знач.).
антецедент - (фр. antecedent от лат. antecedent, -ntis 'предхождащ')1. Книж. Предходна случка, предишен факт.2. Език. Предходна дума,...
стихоплетец - мн. стихоплетци, м. Пренебр. Съчинител на бездарни стихове.
данъкоплатец - мн. данъкоплатци, м. Гражданин на страна, който плаща данъци. Не всички данъкоплатци са се издължили навреме.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: