Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

техн - Намерени са 26 думи от търсенето
техник - мн. техници, м. 1. Човек, който се занимава с ремонт на техника. Асансьорен техник. 2. Прен. Разг. Човек, който извършва с умение,...
техника - мн. техники, ж. 1. Само ед. Съвкупност от оръдия и средства за производство, както и научната дейност, необходима за тяхното създа...
техничка - мн. технички, ж. Жена техник.
технолог - мн. технолози, м. Специалист по технология (обикн. в определен производствен отрасъл).
техникум - мн. техникуми, (два) техникума, м. Средно техническо или специализирано професионално училище. Селскостопански техникум. Строителе...
зоотехник - мн. зоотехници, м. Специалист по зоотехника.
техникрат - мн. технократи, м. Представител на технокрацията.
зоотехника - само ед. Наука за развъждането, храненето и отглеждането на селскостопанските животни.
зъботехник - мн. зъботехници, м. Лице, което изработва изкуствени зъби и зъбни коронки.
техноложка - мн. техноложки, ж. Жена технолог.
пиротехник - мн. пиротехници, м. Специалист по пиротехника.
технология - мн. технологии, ж. 1. Система от последователни процеси, чрез които от суровия материал се получава готов продукт. Прилагаме разли...
технически - техническа, техническо, мн. технически, прил. 1. Който се отнася до техника. 2. Който се използва в промишлеността. Технически рас...
зоотехничка - мн. зоотехнички, ж. Жена зоотехник.
зъботехника - само ед. Наука и практика около изработването на изкуствени зъби и зъбни коронки.
лесотехника - само ед. Техника по горско дело. // прил. лесотехнически, лесотехническа, лесотехническо, мн. лесотехнически.
пиротехника - само ед. Дял от техниката, който се занимава с приготвянето на осветителни, запалителни, експлозивни, илюминационни и други смеси....
радиотехник - мн. радиотехници, м. Специалист по радиотехника.
технокрация - само ед. Научно-техническата интелигенция, която според съответна теория е ръководна сила за развитие на обществото.
зъботехничка - мн. зъботехнички, ж. Жена зъботехник.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: