Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

терм - Намерени са 24 думи от търсенето
терк - теркът, терка, мн. теркове, (два) терка, м. Остар. 1. Образец, модел, калъп. 2. Еталон за кройка. Шия по терк. 3. Прен. Разг. Особ...
термо- - Първа съставна част на сложни думи със значение който се отнася до топлина или до температура, напр. термобатерия, термовулканизат...
термос - мн. термоси, (два) термоса, м. Специално пригоден съд за поддържане на температурата на поставените в него течности или храни. Дву...
термин - мн. термини, (два) термина, м. Дума, специализирана да назовава точно определено понятие в някоя научна област. Географски термини...
термити - само мн. Подобни на мравки южни насекоми, които живеят в различни по форма големи мравуняци и се хранят с дървесина.
терминал - мн. терминали, (два) терминала, м. Телевизионно, телефонно и др. устройство, което е включено към определена информационна система...
термален - термална, термално, мн. термални, прил. 1. Топъл, горещ. 2. За извор и под. — чиято вода излиза топла. 3. За територия — където им...
термофор - мн. термофори, (два) термофора, м. Плосък, обикн. гумен съд, в който се слага гореща вода, за да служи за затопляне; грейка.
термичен - термична, термично, мн. термични, прил. Който се отнася до топлина; топлинен. Термична обработка.
изотермия - само ед. Спец. Еднаквост на температурата на въздушния слой.
термостат - мн. термостати, (два) термостата, м. 1. Апарат, в който чрез автоматични регулатори се поддържа постоянна температура. 2. Терморег...
термометър - мн. термометри, (два) термометъра, м. Уред за измерване на температурата. Медицински термометър. Термометър за въздуха.
термолампа - мн. термолампи, ж. Лампа, която служи и за отопление.
термоядрен - термоядрена, термоядрено, мн. термоядрени, прил. Който е в резултат от сблъсъка на атомни ядра от газова среда, нагорещени под вис...
термически - термическа, термическо, мн. термически, прил. Термичен.
детерминирам - детерминираш, несв. и св.; какво. Определям, обуславям. Възпитанието до голяма степен детерминира поведението в обществото.
екзотермичен - екзотермична, екзотермично, мн. екзотермични, прил. Спец. Който излъчва топлина. // същ. екзотермичност, екзотермичността, ж.
терминология - само ед. Съвкупност от използваните в определена научна област термини. Научна терминология. // прил. терминологичен, терминологич...
термодинамика - само ед. Спец. Дял от физиката, който изучава топлинната енергия и превръщането и в друг вид енергия. // прил. термодинамичен, тер...
хидротермален - хидротермална, хидротермално, мн. хидротермални, прил. Който се отнася до топли минерални води. Хидротермален извор.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: