Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тация - Намерени са 52 думи от търсенето
медитация - само ед. Състояние на самовглъбеност, размишление.
плантация - мн. плантации, ж. 1. Голямо частно замеделско стопанство в колониалните страни. 2. Обширна площ, засадена с някаква култура. Памук...
репутация - само ед. Обществено мнение или оценка за някого; реноме. Лоша репутация.
рецитация - само ед. Изразително изпълнение на художествени творби на глас; рецитиране, декламиране.
гравитация - само ед.Спец. Във физиката — всеобщо свойство на материалните тела да се привличат взаимно.// прил. гравитационен, гравитационна, ...
дегустация - мн. дегустации, ж. Определяне качествата на хранителни продукти или напитки чрез опитване. В механата организират дегустация на ви...
дисертация - мн. дисертации, ж. Научен труд, защитаван от автора публично пред учебно или научно учреждение за получаване на научна степен. // ...
екзалтация - само ед. Възторжено-възбудено състояние на човека. Изпадам в екзалтация.
ориентация - мн. ориентации, ж. 1. Определяне на местоположението. 2. Способност, умение за определяне на местоположението. Нямам никаква ориен...
акредитация - мн. акредитации.Доверие; официално призвание.// прил. акредитационен.
алиментация - и алимент (нлат. alimentatio по лат. alimentum 'храна') Юр.1. Издръжка на нетрудоспособни лица от семейството.2. Задълже...
аускултация - (лат. auscultatio 'слушане')Преслушване на болен за откриване на болест.// Гл. аускултирам.
имплантация - мн. имплантации, ж. Спец. В медицината - присаждане на клетки или тъкани от едно място на друго или на органи от един организъм на...
инкрустация - мн. инкрустации, ж. 1. Само ед. Приложно изкуство за врязване в повърхност на украса от друг материал. Инкрустация със седеф. 2. С...
констатация - мн. констатации, ж. Установяване на факт или извод. Правя констатация. Стигам до констатация. // прил. констативен, констативна, к...
консултация - мн. консултации, ж. 1. Мнение, давано от специалист в дадена област. 2. Допълнителни обяснения от специалист на обучаван. Ходя на ...
пигментация - мн. пигментации, ж. Оцветяване на човешки, животински и растителни тъкани.
сегментация - мн. сегментации, ж. Делене на сегменти.
ферментация - мн. ферментации, ж. 1. Спец. Химически процес на разлагане на органичните вещества под влияние на ферменти. 2. Процес на кипене на...
аргументация - 1. Привеждане на аргументи (в 1 знач.); аргументиране.2. Съвкупност, система от аргументи, при разсъждение.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: