Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тация - Намерени са 52 думи от търсенето
нация - мн. нации, ж. 1. Исторически създала се група хора, възникнала върху общност на езика, територията, икономическия живот и културат...
талия - мн. талии, ж. Най-тънката част на човешкия торс около кръста, както и прилепващата към нея част от дреха. Малка талия.
тапия - мн. тапии, ж. 1. Остар. Нотариален акт. 2. Прен. Разг. Документ. Показах му тапията. Веднъж да взема тапията!
дотация - мн. дотации, ж. Спец. Безвъзмездни суми, отпускани от държавата на отделни предприятия, учреждения и др. за покриване на част от р...
оптация - само ед. Спец. Право за избор на поданство при преминаване на една територия към властта на друга държава.
мутация - мн. мутации, ж. 1. Промяна, изменение. 2. Внезапна промяна в растителни или животински организми, която се предава на следващите п...
ротация - само ед. Въртене. // прил. ротационен, ротационна, ротационно, мн. ротационни.
агитация - Дейност за политическо или идеологическо въздействие върху обществото или части от него.
анотация - мн. анотации.Кратко изложение на съдържанието на книга, статия и под.
имитация - мн. имитации, ж. 1. Само ед. Подражаване на нещо или на някого. Имитатор на големия певец. 2. Само ед. Нарочно подражаване на хора...
лактация - само ед. Спец. В медицината — отделяне на мляко от млечните жлези след раждането. Започва лактация. Настъпва лактация. Липсва лакт...
адаптация - само ед.1. Спец. В биологията - приспособяване на организъм, същество или негов орган към изменящи се условия на средата.2. Пригаж...
ампутация - мн. ампутации.Хирургическо отстраняване на крайник от тялото.
атестация - мн. атестации.Писмена или устна преценка за качествата на някого или нещо.// прил. атестационен.
адоптация - и адопция (лат. adoptatio, adoptio)Юр. Осиновяване.// Прил. адоптивен.
вегетация - само ед.Спец. В ботаниката - процес на развитие на растенията, в който се развиват вегетативните им органи.// прил. вегетационен.
визитация - мн. визитации, ж.Обхождане на болните от лекуващия лекар в болницата по определено време от деня. Минавам на визитация.
комутация - само ед. Промяна, смяна, размяна.
кооптация - само ед. Включване на нови членове в състава на изборен орган без избори.
лимитация - само ед. Ограничение, поставяне на граница.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: