Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

ст- - Намерени са 4 думи от търсенето
съ- - представка — вж. с-.
от- - представка. I. В състава на глаголи със значение: 1. Чрез действието се откъсва, отделя част от нещо: отхапвам, отчупвам, отсичам,...
пост- - Първа съставна част в думи със значение след, напр. поствулканичен, постембрионален, постоперативен, постпозитивен, постпозиция, п...
пост-рестант - само ед. Вид пощенска услуга, при която писмата остават в пощенската станция до потърсване от получателя; до поискване.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: