Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

стр - Намерени са 443 думи от търсенето
строполясам - строполясаш, св. — вж. строполясвам.
трудоустроя - трудоустроиш, мин. св. трудоустроих, мин. прич. трудоустроил, св. — вж. трудоустроявам.
дистрибуция - мн. дистрибуции, ж. Спец. В езикознанието — съвкупност от всички обкръжения, в които може да се срещне дадена езикова единица, кат...
стремителен - стремителна, стремително, мн. стремителни, прил. 1. Много бърз, внезапен в движението и в развитието си; светкавичен, буен, стремг...
апострофирам - апострофираш.Прекъсвам говорещото лице с дума или забележка, за да изразя отношение или да дам оценка.
астронавтика - Космонавтика.
астрономичен - астономична, астрономично, мн. астрономични.1. Който се отнася до астрономия.2. Прен. Извънредно, необикновено голям.
благоустроен - благоустроена, благоустроено, мн. благоустроени, прил.Удобен за живеене, снабден с всички удобства; добре уреден. Благоустроен ква...
гастроскопия - (нлат. gastroscopia по гастро- + гр. skopeo 'гледам')Мед. Пряко наблюдение на вътрешността на стомаха с гастроскоп.
демонстрация - мн. демонстрации, ж. 1. Масово шествие за израз на обществено-политически настроения. Протестна демонстрация. 2. Публично показван...
демонстрирам - демонстрираш, несв. и св. Правя демонстрация (в 1 и 2 знач.).
дострашее ме - мин. св. достраша ме, мин. прич. дострашало ме, св. — вж. дострашава ме.
едностранчив - едностранчива, едностранчиво, мн. едностранчиви, прил. Ограничен, развит или разработен само в една посока. Едностранчив подход. Е...
илюстративен - илюстративна, илюстративно, мн. илюстративни, прил. Който служи за илюстрация. Илюстративен материал.
пъстроцветен - пъстроцветна, пъстроцветно, мн. пъстроцветни, прил. 1. Който е с пъстри цветове; пъстър, шарен. Пъстроцветен букет. 2. Разнообразе...
страхопъзльо - мн. страхопъзльовци, м. Разг. Страхливец.
инструкторка - мн. инструкторки, ж. Жена инструктор.
индустриален - индустриална, индустриално, мн. индустриални, прил. Който е свързан с индустрията. Индустриално производство. Индустриален град. •...
инструктирам - инструктираш, несв. и св.; кого. Давам указания за извършване на някаква работа. Инструктирам работниците за управление на новите ...
магистратура - само ед. 1. Общо название на съдийските длъжности и съдебното ведомство. 2. Обществена или държавна длъжност.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: