Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

стн - Намерени са 59 думи от търсенето
сън - сънят, съня, мн. сънища, (два) съня, м. 1. Само ед. Физиологическо състояние на покой, когато съзнанието не работи и волеви действ...
сан - санът, сана, мн. санове, (два) сана, м. 1. Звание на служител на християнския култ. Висок сан. Има сан владика. 2. Звание, пост, с...
син - синът, сина, мн. синове, м. 1. Дете от мъжки пол по отношение на родителите си. Раждам син. 2. Мъж като представител на определена...
устна - мн. устни, ж. Всяка от двете месести подвижни части, които затварят устата. Тънки устни. Червени устни.
частно - мн. частни, ср. Спец. В математиката - резултат от действие делене.
устнен - устнена, устнено, мн. устнени, прил. Спец. В езикознанието — който се образува с устните; лабиален. Устнен звук.
лайстна - мн. лайстни, ж.1. Метална лента, поставена по дължината на купето на автомобил за по-елегантен вид.2. Метална лента, поставена по ...
листнат - листната, листнато, мн. листната, прил. За дърво, храст, растение — който има много листа. Пиперът става листнат, но няма чушки.
частник - мн. частници, м. Лице, което работи за своя сметка, а не в държавно предприятие или кооперация.
частно- - Първа съставна част на сложни думи със значение частен, напр. частнонаучен, частностопански, частнособственически и др.
постник - мн. постници, м. Човек, който се е изолирал от хората и се е отдал на пост и съзерцание; пустинник, отшелник.
вестник - мн. вестници, (два) вестника, м.1. Периодично печатно издание, което излиза на големи листове хартия, за текуща информация.2. Оста...
пестник - мн. пестници, (два) пестника, м. Длан със свити към нея пръсти за нанасяне на удар; юмрук.
чистник - мн. чистници, м. Лице, което поддържа чистота.
властник - мн. властници, м.Пренебр. Лице, което има политическа или държавна власт.
връстник - мн. връстници, м.Човек, който е на една възраст с друг човек.
кръстник - мн. кръстници, м. 1. Лице, което кръщава, обикн. дете, по християнския обред кръщение. 2. Лице, което кумува на сватбата на някого...
известно - нареч. В съчетание с глагола съм и под. 1. Знае се. Известно е, че там има нефт. 2. Имам сведения за нещо. Не ми е известно дали е...
костница - мн. костници, ж. Постройка или помещение, в което се пазят кости на много хора, загинали в бой, при геноцид или в други особени сл...
местност - местността, мн. местности, ж. Някакво определено място, пространство; част от земната повърхност. Гориста местност. Красива местно...
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: