Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Значение на думата срещу

предлог. 1. За означаване на движение или разположение в противоположна посока. Кара право срещу мене. Срещу прозореца е шкафът. 2. За означаване на противопоставяне; в защита от; против. Сложи тая шапка срещу слънце. Срещу гниене се използва специално вещество. 3. В посока към, пряко към, право към. Не мога да виждам срещу светлината. 4. Разг. Върху, към. Нахвърли се срещу мене. 5. За означаване на точка от време, което непосредствено предхожда друга точка; пред, преди. В събота срещу неделя. Срещу празника. 6. При съпоставка с предходно състояние, от която се установява количествена разлика. Сега тук има повече от трийсет специалности срещу само три в началото. 7. Посредством, чрез, в замяна на. Дават заеми само срещу ипотека.

Превод на срещу на английски език

against

Линк до тази страница

Сподели тази страница във Facebook

Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: