Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

спо - Намерени са 133 думи от търсенето
спор - спорът, спора, мн. спорове, (два) спора, м. 1. Словесно разискване, в което всеки отстоява различно мнение. Участвам в спор. Възни...
споя - споиш, мин. св. споих, мин. прич. споил, св. — вж. споявам.
спора - мн. спори, ж. Спец. В биологията — клетъчно образувание, което служи за размножаване и разпространяване при гъби, водорасли, мъх и...
споря - спориш, мин. св. спорих, мин. прич. спорил, несв. 1. Разг. Само в трето лице. Давам добри резултати, богата реколта. Ябълките спор...
спорт - спортът, спорта, мн. спортове, (два) спорта, м. 1. Еднотипни физически упражнения, които се правят системно, като периодически рез...
господ - само ед. Бог (във 2 знач.).• Господ здраве да ти дава! Разг. Благопожелание за здраве.• Господ да те убие/ Убил те Господ! Разг. К...
деспот - мн. деспоти, м. 1. Истор. В робовладелските монархии на Древния Изток, а по-късно във Византия — абсолютен владетел. 2. Истор. В С...
спойка - мн. спойки, ж. 1. Само ед. Спояване, свързване, съединяване на части. 2. Материал за съединяване, слепване. 3. Мястото на съединяв...
сполай - част. Остар. • Сполай ти. Благодаря ти. • Сполай (на някого). Благодаря, благодарение на. Сполай на бога, оцеляхме от тая война.
спотая - спотаиш, мин. св. спотаих, мин. прич. спотаил, се. — вж. спотаявам.
оспоря - оспориш, мин. св. оспорих, мин. прич. оспорил, св. — вж. оспорвам.
според - предлог 1. Съгласно с, съобразно с, по. Живея според законите на природата. Решавам според условията. Обличам се според времето. 2...
спомен - мн. спомени, (два) спомена, м. 1. Преживяване, впечатление, случка, запазена в съзнанието. Спомен от детството. Любовен спомен. Сп...
спорен - спорна, спорно, мн. спорни, прил. 1. Който предизвиква спор, дискусия; полемичен. Спорна теза. Спорни изводи. 2. За който трябва д...
способ - мн. способи, (два) способа, м. Остар. Начин на действие, на осъществяване; прийом, маниер, метод, похват, начин. Използваме елемен...
госпожа - мн. госпожи, зват. госпожо и госпожа, ж.1. За назоваване на която и да е непозната немного млада жена или на жена, чието име говор...
експозе - мн. експозета, ср. Кратко изложение по даден въпрос (обикн. устно).
експорт - само ед. Износ в чужбина. // прил. експортен, експортна, експортно, мн. експортни. Експортни стоки.
исполин - мн. исполини, м. 1. Много висок и едър човек. 2. Прен. Велика личност в някаква област. Исполин на поезията. Исполин на духа. // п...
наспоря - наспориш, мин. св. наспорих, мин. прич. наспорил, св. — вж. наспорявам.
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: