Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сле - Намерени са 110 думи от търсенето
послешен - послешна, послешно, мн. послешни, прил. Разг. Който става по-късно, по-после по отношение на някакво действие; по-късен, следващ.
проследя - проследиш, мин. св. проследих, мин. прич. проследил, св. — вж. проследявам.
следобед - мн. следобеди, (два) следобеда, м. 1. Време на деня между обеда и вечерята. Горещите юлски следобеди са уморителни. 2. Като нареч....
масленост - маслеността, само ед., ж. Процентно съдържание на масло в мляко, сирене, маслодайни семена и др.
окисление - само ед. Спец. Химически процес, при който различни вещества взаимодействат с кислорода.
изследвам - изследваш, несв. 1. Какво. Подлагам на научно наблюдение и анализ; изучавам. Изследвам събирателните съществителни. Изследвам морс...
изследвач - мн. изследвачи, м. Човек, който се занимава с научни изследвания. Изследвач на българския език.
масленица - мн. масленици, ж. Съд с машинно масло за смазване на триещи се елементи; масльонка.
наследник - мн. наследници, м. 1. Лице, което получава наследство. 2. Прен. Продължител на нечия дейност.
ослепявам - ослепяваш, несв. и ослепея, св. Ставам сляп. Конят ослепя от старост.
последица - мн. последици, ж. Нещо, което следва, произтича от някакво действие или състояние; резултат. Последици от болест.
последвам - последваш, св. 1. Кого/какво. Тръгвам наскоро или веднага след някого или след нещо. Жената последва мъжа си. 2. За събития, дейст...
слегна се - слегнеш се, мин. св. слегнах се, мин. прич. слегнал се, св. — вж. слягам се
послеслов - само ед. Последната част от художествено произведение, която съдържа заключителните думи на автора; епилог.
слепешком - нареч. 1. Без да се вижда, напосоки, като ориентирането става с пипане. В тъмнината вървяхме слепешком. 2. Прен. Без размисъл и ми...
следовник - мн. следовници, м. Човек, който следва идеите, примера, принципите на друг; последовател.
слепоочие - мн. слепоочия, ср. Черепна вдлъбнатина на лицето встрани от всяко око; сляпо око. Силна болка в слепоочията. // прил. слепоочен, с...
безчислен - безчислена, безчислено, мн. безчислени.Безброен, безчетен, неизброим.
несмислен - несмислена, несмислено, мн. несмислени, прил. 1. Необмислен. 2. Неразумен, глупав. // същ. несмисленост, несмислеността, ж.
следствие - мн. следствия, ср. 1. Това, което е в зависимост от определена причина; последица, резултат, извод, ефект. Следствие от тази луда ...
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: